ارتباط مستقیم با رئیس موسسه
کاربران محترم می توانند برای برقراری ارتباط مستقیم با رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را  در خصوص موسسه و یا هر یک از مراکز، از طریق آدرس زیر مطرح نمایند.

توجه: در صورت لزوم، مشخصات و اطلاعات کاربران گرامی محرمانه خواهد ماند.

umir.miras@gmail.com