رشته های کاردانی مرکز علمی کاربردی میراث ،صنایع دستی وگردشگری
 
1-کاردانی حرفه ای گردشگری

2-کاردانی حرفه ای امور فرهنگی - امور موزه

3-کاردانی حرفه ای صنلیع دستی - سفال وسرامیک

4-کاردانی حرفه ای صنایع دستی -  فرش دستباف

5-کاردانی حرفه ای طراحی لباس

6-کاردانی حرفه ای طلا وجواهر- تراش سنگهای قیمتی