نام مدرس

نام خانوادگی مدرس

کد مدرسی

مدرک مدرس

رشته تحصیلی

محمد

آرا

8650106

کارشناسی ارشد

حسابداری

ندا

آزادی

9310000118897

کارشناسی ارشد

هنرهای تصویری و طراحی

لاله

آشنا

900602051

دکتری

علوم جغرافیایی

نگار

آقازاد امتنانی

9210000110787

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

یعقوب

ابراهیم پور حملکار

2547

خبره

چوب و منبت

حسین

ابراهیمی

888999783289

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث

امین

ابراهیمیان

9310000119280

کارشناسی ارشد

علوم جغرافیایی

مجید

ارفعی

902021254

كارشناسي

گرافیک

حمیده

اسدزاده اکبری

902018370

کارشناسی ارشد

نقاشی

سجاد

اسعدی اصل

900602071

کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری

جواد

اصغر پور جباری

902018756

کارشناسی ارشد

نقاشی

بابک

اصغری آژیری

9310000110581

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

ثمین

امید یزدانی

902007929

کارشناسی ارشد

تصویرسازی

داریوش

امین افشار

902018271

کارشناسی ارشد

نقاشی

ارسلان

انجمن آذری

888999780030

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

سیمین

انصاری فرد

6686

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

سولما

بابازاده میاندوآب

902017138

کارشناسی ارشد

مدیریت امور جهانگردی

الهه

بخت آور

900600367

کارشناسی ارشد

نقاشی

پیمان

برادران

8803514

کارشناسی ارشد

نقاشی عمومی

سید حمید

بنی هاشمی

7383

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

فرشاد

به آفرین

8801630

كارشناسي

صنایع دستی

فروغ

جلیلی نیا

9210000117282

کارشناسی ارشد

هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

محمد رضا

جمیری

902011755

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

علیرضا

چنار

8803611

کارشناسی ارشد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مجید

حسن زاده دلگشا

6666

کارشناسی ارشد

تاریخ

منصور

حسین پور میزاب

8801955

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

محمدرضا

حلاج یوسفی

8600708

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

احمد

حمزه زاده قلعه جوقی

900602355

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی توریسم

نعیمه

حنفی نیری

902020262

کارشناسی ارشد

علوم جغرافیایی

نسیم

خواجه نصیری

902003229

کارشناسی

صنایع دستی

رقیه

ذوقی قراملکی

9210000116481

کارشناسی ارشد

آموزش زبان فرانسه

محمد رضا

رخشماه

902036652

کارشناسی ارشد

مدیریت جهانگردی

هادی

رعدی شیشوان

9210000116920

کارشناسی ارشد

منابع طبیعی - چوب

امید

روحانی

8650105

کارشناسی ارشد

روانشناسی

محمد

سامع سردرودی

27

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی - مردم شناسی

آیدا

سید گوگانی

902001022

کارشناسی ارشد

تصویرسازی

فرزانه

شرق

900601835

خبره

عکاسی

علیرضا

شکرنژاد

8803624

کارشناسی ارشد

نقاشی

میثم

صادقپور

902003056

کارشناسی ارشد

هنراسلامی

اکبر

صدوقی

902021110

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

قادر

صدیق پور

7953

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ

جواد

صدیقی لیقوان

888999791175

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

حمیده

عابدی خیره مسجد

8804624

کارشناسی ارشد

( هنر-تصویرسازی(گرافیک

محمد

عباس زاده

8607835

خبره

عکاسی

مانا

عزت آقاجری

888999790228

کارشناسی ارشد

نقاشی

اکبر

عمرانی زنوز

10787

دکترای حرفه ای

پزشکی

علیرضا

عنابی

8803044

کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

حمید

فاضلی فرد

8604781

کارشناسی

تربیت بدنی

ضرغام

فتحعلی زاده

11348

کارشناسی ارشد

نقاشی

رضا

فتحی پور

8801950

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

غلامرضا

فردوسی قشلاق

8603618

کارشناسی

کارشناسی فرش

علی

فلسفی میاب

8650216

کارشناسی ارشد

مردم شناسی

محمد

فیض خواه

902007941

کارشناسی ارشد

باستانشناسی

ابراهیم

قابل

888999779887

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

صمد

کریمی قلعه جق

8803734

معادل کارشناسی

مشبک چوب

نسرین

کیخا

9210000115525

کارشناسی ارشد

هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

فرشته

معتمد

9310000119275

کارشناسی ارشد

هنرهای تصویری و طراحی

سعید

مفخم ظریفی

902003053

معادل کارشناسی

نقاشی

زهرا

موذن

8801856

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فرانسه

علی

مهدوی

12297

کارشناسی ارشد

نقاشی

حمید

مهدی پور نامدار

8802104

کارشناسی ارشد

هنرهای تجسمی-نقاشی

یونس

نصیری

8604790

کارشناسی

هنرهای تجسمی

سیدعیسی

نورآذرخشگناب

9310000117421

کارشناسی ارشد

نقاشی

محمد

نوریان

8802283

کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری

ایدا

نویدی

888999782301

کارشناسی

چاپ

غلامرضا

یزدانی

8803502

کارشناسی ارشد

مرنت اشیاء تاریخی

داود

یکرنگیان

8607805

کارشناسی ارشد

تاریخ- ایران دوره اسلامی