رئیس مرکز
علی فلسفی میاب


سوابق تحصیلی:
الف) دیپلم: دبیرستان بهمن شاملو  شهرستان مرند 1366
ب)فوق دیپلم : کاردانی مردم شناسی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سال 1371
ج)کارشناسی: علوم اجتماعی شاخه پژوهشگری . دانشگاه تبریز 1376
د) کارشناسی ارشد : علوم اجتماعی (مردم شناسی) .دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1383

 
مشاغل دولتی و سوابق اجرایی:

الف)کاردان مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 1371-1376
ب)کارشناس مردم رسته آموزشی و فرهنگی – اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 1377-1383
ج)کارشناس ارشد مردم شناسی رسته آموزشی و فرهنگی-اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 1383-1386
د)کارشناس مسئول امور فرهنگی – رسته آموزشی و فرهنگی – اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری 1386-1387
ذ)سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی تبریز 1387 لغایت 1388
ر)رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی تبریز از سال 1389 لغایت ادامه دارد

سوابق آموزشی و پژوهشی :
دارای کد مدرسی از دانشگاه جامع علمی-کاربردی 8650216
تدریس دروس مختلف حوزه ی علوم انسانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی.
دروس :مبانی مردم شناسی،مردم شناسی ایران ،شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین،جاذبه های فرهنگی ایران

انجام پژوهشهای مردم شناسی در زمینه های :
الف) مردم نگاری شهرستانهای مرند ،جلفا ،اهر ،هریس،کلیبر، شبستر، هشترود ، بستان آباد ، سراب، آذرشهر، اسکو، مراغه، بناب ، ملکان، در داخل استان آذربایجان شرقی
ب) مردم نگاری شهرستان های بوشهر (از استان های بوشهر) –مردم نگاری شهرستان قشم-مردم نگاری شهرستانهای میناب ،جاسک، بشاگرد – مردم نگاری شهرستان انزلی – مردم نگاری شهرستان جاجرم- مردم نگاری شهرستان قروه- مردم نگاری شهرستان جوانرود - مردم نگاری شهرستان تکاب- مردم نگاری شهرستان پیرانشهر-مردم نگاری شهرستان اصفهان -مردم نگاری شهرستان میبد -مردم نگاری شهرستان کرمان -مردم نگاری شهرستان الموت و ...
ج) گردآوری قصه های آذربایجان شرقی – مردم شناسی خوراک محلی استان آذربایجان شرقی – انسان و آب در حوزه ی رودخانه ی ارس – مردم شناسی پوشاک – مردم شناسی روستای کندوان.
د) تهیه چندین پرونده میراث معنوی برای ثبت در فهرست آثار ملی .(35 مورد )
ر) تهیه پرونده میراث معنوی « دانش سنتی و بومی کشاورزی ایران »  جهت ثبت در سازمان یونسکو .

مقالات ارائه شده و چاپ شده (25 مورد )
1. انسان و آب در حوزه ارس . مجله میراث فرهنگی .1372
2. شب چله در آذربایجان شرقی .مجله پیام میراث فرهنگی 1381
3. سی و ششمین روز بهار در اسفنجان اسکو . مجله دیلماج .1386
4. قربانی گاو یکی از جاذبه های فرهنگی شهرستان اسکو.1388  مجله ی فیروزه
5. پزشکی سنتی در شهرستان جلفا1392 فصلنامه بهرستان
6. پزشکی سنتی در شهرستان قشم1392 فصلنامه ی بهارستان
7. نوروز در آذربایجان شرقی 1393 مجله پارپیرار
8. زیارت سلطان 1392 سفرنامه آذربایجان
9. جشن چوپانان 1392 سفرنامه آذربایجان

کتاب چاپ شده :
     مردم نگاری شهرستان الموت .ناشر .افکار تهران .1383

 سایر فعالیت ها
         - شرکت در همایش های علمی- فرهنگی از جمله  فرهنگ و میراث طبیعی
        -  بازار تبریز و سایر همایش های برگزار شده توسط میراث فرهنگی
         - دریافت دیپلم افتخار و تقدیرنامه پژوهشی