معرفی مرکزآموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری یاسوج 

  باتوجه به اینکه هر سال میلیون ها گردشگر وارد استان کهگیلویه وبویراحمد می شود وموقعیت ممتاز جغرافیایی این استان که بین استانهای فارس،اصفهان،بوشهر وخوزستان قرار گرفته است،همچنین در برنامه آمایش سرزمین استان کهگیلویه وبویراحمد گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه گردشگری قرار گرفته است وهمچنین این استان دارای 45000 هنرمند در عرصه صنایع دستی و2500 اثر تاریخی ثبت شده می باشد،متأسفانه تعداد نیروهای آموزش دیده در حوزه های میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بسیار کم می باشد واین خود مانعی اساسی برای جذب گردشگران در این استان می باشد.لذا انتظار می رود که جهت آموزش نیروهای شاغل  در حوزه های سه گانه صنایع دستی،میراث فرهنگی وگردشگری اقدامات لازم صورت پذیرد.
در سال های گذشته آموزش به صورت بخشی در حوزه های سه گانه سازمان صورت پذیرفته از جمله بصورت پراکنده توسط حوزه صنایع دستی وشرکت های آموزشی حوزه گردشگری صورت پذیرفته است که انتظار می رود در مؤسسات علمی کاربردی اجرایی وعلمی صورت پذیرد.
     در همین راستا مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری واحد یاسوج،درسال1394 تأسیس وفعالیت خود را با استعانت ازخداوند متعال وبهرگیری ازاساتید وکارکنان مجرب درجهت رشد وتعالی حوزه های سه گانه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری گام برداشته وامیدوار است بتواند به عنوان تخصصی ترین مرکز آموزش،در راستای وظایف واهداف اشتغال زایی ،آموزش مهارت های سه گانه ومعرفی نیروی انسانی متخصص انجام وظیفه نماید.
آدرس:
یاسوج،شصت متری امام خمینی(ره)،گلستان3،مرکزآموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مرکزیاسوج

 

تلفن:
33226075,33226075- 074  
فکس:
33228580-074