✅ درس کارورزی✅


در هشتمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه قوانین در خصوص لزوم اجرای دروس کارورزی در ترم های تحصیلی وتابستان با لحاظ کیفیت آموزشی مصوب وبرای اجرای به مراکز اموزشی تحت نظارت دانشگاه ابلاغ شد.

باستناد مصوبه هشتمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه در خصوص لزوم اجرای دروس کارورزی در ترم های تحصیلی وتابستان با لحاظ کیفیت آموزشی موضوع بررسی ومصوب شد

-در نیمسال تحصیلی اول ودوم در صورت اخذ درس کارورزی به همراه درس کارورزی حداکثر 12واحد درسی دیگر اخذ شود.

- دردوره تابستان حداکثر 6 واحد درسی اخذ گردد ودانشجویان می توانند از 6 واحد درسی مروط 2 واحد درسی کارورزی را انتخاب نمایند.در ضمن اجرای دوره تابستان برای دانشجویان الزامی نمی باشد.

-اجرای درس کارورزی براساس سرفصل مصوب انجام گردد.

ضمنا دانشجویان موظف هستند گزارش کارورزی خود را در دونسخه طبق دستورالعمل مصوب دانشگاه اماده وفایل wordوpdfمربوط در قالب cdتحویل مدرس ودفتر کارآفرینی مرکزویک نسخه صفاحی شده پروژه پایانی وگزارش جامع کارورزی در اختیار مرکز قرار دهند.

فرمت نگارش درس کارورزی:

http://s1.picofile.com/file/8263224776/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1.pdf.html


فرم های کارورزی

http://s1.picofile.com/file/8288628918/%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf.htmlفرم های ارزیابی کارورزی

http://s9.picofile.com/file/8280792250/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.rar.html
__________________________________________________________________________________________________________________________

فرم های  کاربینی

http://s8.picofile.com/file/8280791400/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C.rar.html
 
                                                                                                      تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 95-96
 
انتخاب واحد     15الی 24 شهریور                    
شروع کلاس ها 27شهریور
حذف واضافه 11مهرالی15مهر95
حذف اضطراری 29و30آذر95
پایان کلاس ها 16دی95
امتحانات دروس عملی نظری-عملی  18الی30دی 95
ثبت نمرات                     حداکثر زمان برای ثبت نمره هر درس 7روز پس از هر امتحان همان درس
                                                 
درخواست تجدیدنظرنمره توسط دانشجو
     حداکثر72ساعت پس از اعلام نمره توسط مدرس    
بررسی تجدیدنظرنمره توسط دانشجو حداکثر 48ساعت پس از درخواست تجدید نظر توسط دانشجو
بررسی تجدیدنظر نمره توسط مدرس حداکثر تا تاریخ95/11/16
بررسی تجدیدنظر نمره توسط شورای آموزشی مرکز حداکثر تاتاریخ 95/11/18
مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف واضافه 
کاردانی 94-95-1 95/6/20-19 95/7/14
کاردانی 94-95-2 95/6/22-23 95/7/15
کارشناسی 94-95-2 95/6/24 95/7/15

_
________________________________________________________________________________________________________________