معرفی مرکز علمی کابردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

مرکز آموزش علمي  کاربردي صنایع دستی اردبیل با همکاری سازمان ميراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  و دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسه آموزشی و پژوهشی میراث ایرانیان و با هدف ارائه آموزش‌هاي علمي کاربردي و تربيت نيروي انساني متخصص در بخش های مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر در سال 1382 تأسيس گرديد و همکاري خود را با دانشگاه جامع علمي کاربردي از همان سال آغاز نموده است و از سال    1387گام های موثرتری را برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف سازمان برداشته است. با توجه به ماهیت آموزش های علمی – کاربردی، دوره های تحصیلی برنامه ریزی شده به روش های ترمی و پودمانی اجرا می شود.
    اين مرکز داراي امکاناتي نظير سايت رايانه، کتابخانه، کارگاه های ترسیم نقشه های معماری و ... مي باشد
 
نشاني مرکز : اردبیل- خیابان شهید چمران- پشت پادگان شهید چمران- جنب باشگاه ورزشی 17 شهریور-مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی اردبیل
   ardabil.mirastraining @ gmail.com
           33715648 – 045