مدرسین مرکز علمی- کاربردی صنایع دستی اردبیل
 
1 یحیی آهنگر داودی کارشناسی ارشد آموزش و پرورش
2 سیمین ابافت کارشناسی ارشد  علوم جغرافیایی
3 سمیه ابراهیم زاده کارشناسی ارشد  مهندسی معماری
4 ژاله ابراهیمی 
5 سونیا ازهری کارشناسی ارشد  مدیریت جهانگردی
6 بهراد اسدی کارشناسی ارشد  الهیات و معارف اسلامی
7 رسول اسماعیلی کیا کارشناسی ارشد  علوم اجتماعی
8 سید مجتبی اطهر 
9 بهرام بابایی کارشناسی فرش
10 وحید بایرامی راد 
11 خلیل بهلولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
12 بابک پهلوان کارشناسی ارشد مهندسی معماری
13 غلامرضا پیر قلی کیوی 
14 میر ایوب تقوی طلب 
15 پریسا جباری کلخوران کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
16 محمد جعفرزاده 
17 حسین چنگیزی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
18 حسین حاج پنجعیلزاده کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث
19 سید صادق حسینی 
20 نعیمه حنفی 
21 نعیمه حنفی نیری کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی
22 مریم داسگر 
23 علیرضا دباغ عبداللهی 
24 موسی رجبی اصل 
25 محسن رزقی 
26 سعید زارع گلمغانی کارشناسی ارشد  باستان شناسی
27 فرامرز ستاری اردبیلی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
28 عسگر سنگی 
29 رحمان شاه محمد اردبیلی 
30 جلاالدین شاهبازی دکتری حرفه ای  داروسازی
31 منوچهر شهامتی نژاد کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق
32 تقی شیخلووند کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات انگلیسی
33 قادر شیری 
34 ویدا صدرالممالکی کارشناسی ارشد  آموزش زبان انگلیسی
35 صابر صفایی دکتری پژوهش هنر
36 اکبر صفر نژاد 
37 اصغر صفر نژاد دیجوجین کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
38 پریوش صورتی جابلو کارشناسی ارشد ریاضی محض
39 منصور عالیقدری 
40 حامد عبدی 
41 ساسان عظیم زاده 
42 سیدامیر عقیلی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
43 رضا علائی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
44 مینا علویزاده کارشناسی ارشد  آموزش زبان انگلیسی
45 نورالدین علی وند انزابی 
46 زهرا فرنام 
47 اکبر فرهیخته 
48 اکبر فرهیخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی - بیابان
49 حسن فریدون زاده کارشناسی ارشد مهندسی معماری
50 شیرین قلیپور جبه دار 
51 امین قنادی اصل 
52 صیاد کریمی اذراقچه قشلاق کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
53 ملکه گلمغانی زاده اصل 
54 ملکه گلمغانی زاده اصل کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
55 ناصر محمودی 
56 بهارک مخنفی 
57 طاها مصطفایی 
58 نسترن معبودی ایزدی 
59 سمیرا معصوم زاده دولت آبادی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
60 ودود مکبر 
61 حسین ملکی 
62 حسن منافی میرعلیلو کارشناسی ارشد مهندسی برق
63 عظیم مهاجری 
64 تورج مهدی زاده ملاباشی کارشناسی ارشد مدیریت
65 علی النقی میرزایی 
66 حمداله نادری 
67 بهروز ندایی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
68 سید غنی نظری کارشناسی ارشد ادبیات عرب
69 ولی نعمتی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
70 سمیه نورانی کارشناسی ارشد شهرسازی
71 حسن یوسفی 
72 سید شهاب الدین یونسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران