آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد صنایع دستی ارومیه
 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی صنایع دستی واحد ارومیه در سال 1387 تاسیس و دانشگاه در راستای استفاده و بهرمند شدن هنر جویان عزیز و با تاکید بر آموزش به عنوان یک ابزار مهم در اشتغال زایی صنایع دستی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی علاوه بر افزایش تولید ملی، موجب اشتغالزایی و حفظ سرمایه داخلی شده و تا کنون بیش از 1500فارغ التحصیل در رشته های مختلف تربیت و تحویل بازار کار داده است.

آدرس : ارومیه،کیلومتر 2 جاده سلماس روبه روی مرکز روانپزشکی
 
شماره های تماس:
044-32720208
04432791860