ردیف نام مدرس نام خانوادگی مدرس مدرک مدرس رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 سحر احمدی کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه‌
2 عبداله اختری فسندوز کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
3 سمیه ارجمند کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی دانشگاه الزهرا (س)
4 امین اسماعیل زاده      
5 سیما اسمعیل وحدتی کارشناسی ارشد ( آموزش زبان فرانسه ) آموزش زبان فرانسه واحد خوراسگان _ علوم و تحقیقات
6 اسفندیار اصغرخانی معادل کارشناسی ارشد ( مهندسی صنایع ) مهندسی صنایع دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
7 بهرام افراسیابی کارشناسی ارشد ( تاریخ ) تاریخ واحد شبستر
8 کوثر افضلی کارشناسی ارشد ( هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ) هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دانشگاه تربیت مدرس‌
9 سهراب امیری کارشناسی ارشد ( روانشناسی ) روانشناسی دانشگاه خوارزمی
10 محمد ایزدی کارشناسی ( مدیریت دولتی ) مدیریت دولتی واحد نوشهروچالوس
11 میرعسگر ایلدوستی کارشناسی ( زبان وادبیات انگلیسی ) زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه ارومیه‌
12 سیروس بختیاری      
13 هومن بخشائی کارشناسی ارشد ( هنرهای تصویری و طراحی ) هنرهای تصویری و طراحی دانشگاه هنر اصفهان
14 یعقوب برزگر      
15 شفیع بهرامیان کارشناسی ارشد ( علوم ارتباطات اجتماعی ) علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
16 حجت بهزادی کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی
17 راحیل پارس نژاد      
18 حسین پناهی      
19 تروسکه پیرانی کارشناسی ارشد ( مهندسی معماری ) مهندسی معماری دانشگاه تبریز
20 لیلا تربتی کارشناسی ( گرافیک ) گرافیک دانشگاه جامع علمی - کاربردی
21 رقیه ثبات ثانی کارشناسی ارشد ( مهندسی معماری ) مهندسی معماری واحد شبستر
22 اسفندیار جبرئیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  
23 حسن جعفری      
24 نسیم جمشید ملک ارا کارشناسی ارشد ( مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ) مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی واحد ابهر
25 فرشید جهاندیده کارشناسی ( موسیقی ) موسیقی Azerbaijan Technical University
26 بهرنگ حسین زاده بالاو کارشناسی ( موسیقی (کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) ) موسیقی (کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) موسسه آموزش عالی ارم
27 سیدسینا حکیمی کارشناسی ارشد ( مدیریت ) مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر
28 حسن حکیمی نیا کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی ) الهیات و معارف اسلامی واحد خوی
29 رضا حیدری      
30 بهروز خان محمدی کارشناسی ارشد ( باستانشناسی ) باستانشناسی دانشگاه تهران
31 مجید خردمندی کارشناسی کارگردانی و برنامه سازی تلویزیون  
32 ماندانا خسروانی مجد      
33 بهزاد خوئی قراحسنلو کارشناسی ارشد ( حقوق ) حقوق واحد مراغه
34 بابک دروگر باروق کارشناسی ارشد ( مدیریت ) مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر
35 فاطمه رضازاد      
36 میلاد رمضانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی  
37 مینا روحی کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی واحد تهران _ علوم و تحقیقات
38 رسول زاهدی      
39 علی زبردست      
40 حسام شیرازه محبت کارشناسی ارشد ( علوم ارتباطات اجتماعی ) علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
41 سمیرا عابدی کارشناسی ارشد ( مترجمی زبان فرانسه ) مترجمی زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
42 میلاد عابدی قلیچ قشلاقی کارشناسی ارشد ( روانشناسی ) روانشناسی دانشگاه شاهد
43 محمود عباسی چهارراهی کارشناسی ارشد ( مدیریت امور دفاعی(1) ) مدیریت امور دفاعی(1) دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
44 شعله عبدالعلی پور کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) زبان و ادبیات فارسی واحد خوی
45 سولماز عبدل وش      
46 ریحانه عفیفی کارشناسی ( باستانشناسی ) باستانشناسی واحد ابهر
47 سیددلیر علوی کورانه کارشناسی ارشد ( ریاضی محض ) ریاضی محض واحد تبریز
48 نیره غزنوی کارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی ) آموزش زبان انگلیسی واحد تبریز
49 رضا فتاحی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) حسابداری دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد بهشهر
50 مریم فتح اله زاده کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی واحد تهران مرکزی
51 محمد فتحی کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی موسسه آموزش عالی سوره
52 مقصود فداکار دیلمقانی کارشناسی ارشد ( علوم ارتباطات اجتماعی ) علوم ارتباطات اجتماعی واحد تهران مرکزی
53 بهمن فرامرزی گزنک کارشناسی ( گرافیک ) گرافیک University of Exeter
54 زویا فرج پور کارشناسی ارشد فیزیک  
55 امین فقیر      
56 علی قاسمی کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی ) الهیات و معارف اسلامی واحد خوی
57 یونس قاسمی کارشناسی ارشد ( علوم جغرافیایی ) علوم جغرافیایی دانشگاه تهران
58 وفا قلی زاده      
59 علیرضا قوجاری      
60 محمد قهرمانی افشار کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) علوم اجتماعی دانشگاه تهران
61 اکبر کاظمی حیدرلو      
62 ابراهیم کریم زاد حق      
63 آرزو کیامنش کارشناسی ارشد ( مهندسی معماری ) مهندسی معماری موسسه آموزش عالی روزبهان‌
64 مهدی کیفری علمداری کارشناسی ارشد ( تاریخ هنر ایران باستان ) تاریخ هنر ایران باستان واحد شبستر
65 ناصر گرجی کارشناسی ارشد ( هنرهای تصویری و طراحی ) هنرهای تصویری و طراحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
66 سعید لطف اله زاده دکتری ( مدیریت  ) مدیریت دانشگاه‌ جامع امام حسین (ع)
67 رضا مجیدپور کارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) مهندسی کام‍‍پیوتر دانشگاه‌ جامع امام حسین (ع)
68 فرزاد محبوبی کارشناسی ( مدیریت عملیات امداد و نجات (کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) ) مدیریت عملیات امداد و نجات (کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) دانشگاه جامع علمی - کاربردی
69 یعقوب محمدی بهله کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی روزبهان‌
70 معصومه محمدی عیان      
71 شهین مرادی قره قشلاقی      
72 مهرداد مطلبی کارشناسی ارشد ( روانشناسی ) روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
73 مریم مطلبی آقگنبد کارشناسی ارشد ( فیزیک  ) فیزیک واحد ارومیه
74 رامین مظفری حقیقی کارشناسی ( مهندسی مواد ) مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
75 رضا ملاعلی عباسیان کارشناسی ( صنایع دستی ) صنایع دستی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
76 پری ملک زاده باروق کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی دانشگاه الزهرا (س)
77 حسن ملکی      
78 حمید ملکی نیا کارشناسی ارشد ( روانشناسی ) روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
79 آرش منظوری      
80 زهرا موسوی      
81 تورج مهدیزاده دکتری ( دامپزشکی ) دامپزشکی دانشگاه ارومیه‌
82 رضا میرزاخانی کارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی ) آموزش زبان انگلیسی واحد اردبیل
83 مهدی میرزارسول زاده کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) زبان و ادبیات فارسی واحد اردبیل
84 ناصر ناصری کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر ) پژوهش هنر دانشگاه شاهد
85 رویا نجف زاده اصل کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی دانشگاه هنر اصفهان
86 محمدرضا نجفی قره آغاجی کارشناسی ارشد ( هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ) هنرهای پژوهشی و صنایع دستی واحد تهران مرکزی
87 شهره نقی زاده کارشناسی ارشد ( مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی ) مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی واحد ابهر
88 احمد نوروزی کارشناسی ارشد ( مهندسی معماری ) مهندسی معماری علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
89 یلدا واثق ملکی کارشناسی ارشد ( نقاشی ) نقاشی واحد تهران مرکزی
90 علی وطن خواه کارشناسی ارشد ( مهندسی معماری )