رئیس مرکز
بهروز خان محمدی

سوابق تحصیلی
کارشناس ارشد باستان شناسی،
محل اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
                                                                                                            
سوابق علمی و پژوهشی
 
مقالات:
1- «كليساي سورپ سركيس صورمان آباد»، فصلنامه پيمان، شماره 28، تابستان 1383، صص 21ـ29.
2- « پراكندگي كليساهاي تاريخي ارامنه در آذربايجان غربي» فصلنامه پيمان، شماره 31، بهار 1384، صص 78ـ88.
3- «كليساي سورپ گئورگ روستاي گردآباد اروميه» فصلنامه پيمان، شماره 35، بهار 1385، صص 98ـ108.
4- «کنکاشی درمجموعه باستاني قلعه اسماعيل آقا (آذربایجان غربی)»، باستان پژوهي، دور جدید، شماره4 پاییزوزمستان1386، صص85-79.
5- «هازاراشن؛ تداوم يك سنت ديرينه گنبد سازي ارمني در كليساي نخجوان تپۀ اروميه» فصلنامه پيمان، شماره42 زمستان 1386صص 73-80.
6- «مرگور:سرزمینی خیال انگیز» پارسه، سال چهارم، شماره177، پنجم بهمن 1387، ص20.
7- «کلیسای سورپ پطرس قره باغ » فصلنامۀ پیمان، شماره 41، پاییز 1386صص56-67.
8- «باغچه¬جوق، شاهکاری از دوره قاجار»، پارسه، هفته نامه سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور، سال چهارم، شماره 185، پانزدهم فروردین 1388، ص20.
9- «کلیسا های خشتی ارومیه»، فصلنامه پیمان، شماره 50، زمستان 1388، صص 106-86.
10- «پژوهش و بررسی در دو قلعه تاریخی در شهرستان ارومیه»، فصلنامه اثر، شماره 47، زمستان 1388 صص 47-60
11- «کلیسای حضرت مریم ریحان آباد ارومیه»، فصلنامه پیمان شماره 52، تابستان 1389، صص 145-151.
12- «گزارش مقدماتی پیگردی حصار خارجی قره کلیسا»، مجله پژوهشهای باستان شناسی مدرس، شماره 4 و 5، پائیز و زمستان 89، بهار و تابستان 90 صص 159-173.
13- «باغچه جوق، باغی در شمال غرب ایران» فصلنامه اثر، شماره 55، زمستان 1390، صص 39-50.
14- «آرامگاهی از عصر آهن در بایزید آباد نقده، آذربایجان غربی»، مجله باستان پژوهی، سال دوم و سوم، شماره 8  و 9،  پاییز و زمستان 89 و بهار و تابستان 1390، صص159-173.
15- «تحلیلی بر معماری کلیساهای تاریخی ارمنی ارومیه»، فصلنامه پیمان، شماره 56، تابستان 1390، صص177-197.
16-   «قلعه عسگرآباد کوه ارومیه»، در مجموعه مقالات  همایش  هم اندیشی شهر ایرانی شهر تاریخی فرهنگی و مذهبی ارومیه،  به کوشش دکتر مصیب زاده و دکتر شریف نژاد، ارومیه، چاپ اول تابستان 1391،صص 225-238 .
17- « پژوهش های باستان شناسی و باستان ژئوفیزیکی در قره کلیسا» فصلنامه پیمان، شماره 60 زمستان 91 صص 97-107.
18- « كليساي سورپ پطرس اروميه»، در « پژوهش هايي درباره تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران»، مجموعه مقالات، به كوشش شهرام زارع، تهران، انتشارات بصيرت، چاپ اول 1391.
19- «مقبره اي از عصر آهن در بایزید آباد نقده »، ارائه پوستر و چكيده مقاله در يازدهمين همايش سالانه باستان شناسي  ايران، تهران، پژوهشكده باستان شناسي كشور و موزه ملي، آذرماه 1391، ص 164.
20-  «کشف آثار تاریخی در جزیره کبودان دریاچه ارومیه» در مجموعه مقالات  همایش  هم اندیشی شهر ایرانی شهر تاریخی فرهنگی و مذهبی ارومیه،  به کوشش دکتر مصیب زاده و دکتر شریف نژاد، ارومیه، چاپ اول تابستان 1391،صص  249-257 .
21- « گوی تپه : شالوده کهن شهر ارومیه در هزاره سوم قبل از میلاد» ، در مجموعه مقالات  همایش  هم اندیشی شهر ایرانی شهر تاریخی فرهنگی و مذهبی ارومیه،  به کوشش دکتر مصیب زاده و دکتر شریف نژاد، ارومیه، چاپ اول تابستان 1391،صص 239-247 .
22- «کهن دژ دم دم »، فصلنامه پژوهش های زاگرس، سال اول، شماره اول ، زمستان 1392، صص 52-60
23- «بررسی الگوهای استقراری غرب ارومیه»، فصلنامه پژوهش های زاگرس، سال اول، شماره اول، زمستان 1392 صص 34- 43.
24-  « نگاهی به کبوترخانه های میاندوآب»، مجموعه مقالات سمینار یک روزه هنر فرهنگ و باستان شناسی دوره اسلامی، پژوهشکده باستان شناسی ، خرداد 92، ص 101
25- « بررسی و معرفی کاروانسرای شرکت نفت ارومیه و مسیر جاده ابریشم در آذریایجان غربی» مجموعه  خلاصه مقالات سمینار یک روزه هنر فرهنگ و باستان شناسی دوره اسلامی، پژوهشکده باستان شناسی ، خرداد 92، ص 102
26- « بررسی، مطالعه، آسیب شناسی و سبک شناسی کلیسای تاریخی مارگابریل روستای اردوشاهی ارومیه»، مجموعه مقالات همایش ملی باستان شناسی ایران، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1392، ص 202
27- « بررسی و معرفی کاروانسرای ارومیه و مسیر جاده ابریشم در آذریایجان غربی» فصلنامه اثر، شماره 60، بهار 1392صص39-54.
28- « قبری از اشنویه، آذربایجان غربی»، فصلنامه پژوهش های زاگرس، سال دوم، شماره اول و دوم، شماره پياپي 2و3، بهار و تابستان 1393، صص61-67.
29- «معماری صخره ای اسلام تپه( شاه تپه) میاندواب، آذربایجان غربی» فصلنامه پژوهش های زاگرس ، زیر چاپ.
30- « پژوهشی در قلعه باری ارومیه»، همایش بین المللی باستان شناسان جوان ایران، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی، آبان 92.
31-  «بررسي مقابر صخره اي استان آذربايجان غربي»، فصلنامه پيمان، شماره 68، تابستان 1393 صص 272-295.
32- «كليساي تاريخي آفتارخانه سلماس»، فصلنامه پيمان، شماره 68 ،تابستان 1393، صص 263-271.

همایش ها:
1- «كليساي سورپ پطرس روستاي قره باغ اروميه» سخنرانی ارائه شده در سومين همايش باستان شناسان جوان ايران، تهران، دانشگاه تهران، 19ـ21 آذر 1385 (زير چاپ).
2- گزارش نخستین فصل پیگردی حصار خارجی قره کلیسا، سخنرانی ارائه شده در آمفی تئاتر موزه ارومیه،15 فروردین 1388.
حفاري:
1- سرپرست هیئت پیگردی حصار خارجی محوطه جهانی قره کلیسای چالدران، آبان و آذر 87، سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی.
2- سرپرست هیئت خواناسازی و ساماندهی محوطه تاریخی حسنلوی نقده، خرداد و تیر 1388، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی.
3- سرپرست کاوش اضطراری مقبره بایزید آباد نقده، مرداد 89، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی.
4- سرپرست کاوش اضطراری مقبره عصرآهنی شهرستان اشنویه، خرداد 92، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی.
5- معاون هیئت لایه نگاری و کاوش تپه لاوین پیرانشهر، به سرپرستی دکتر علی بیننده؛ سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی ،مهر وآبان 1388
6- عضو هيئت نخستين فصل كاوش محوطه باستاني پيرآزميان مشكين شهر ـ اردبيل به سرپرستي دكتر نوبري ـ دانشگاه تربيت مدرس، مرداد و شهريور 1383.
7- عضو هيئت كاوش و گمانه زني تپه زاغه دشت قزوين به سرپرستي دكتر حسن فاضلي، دانشگاه تهران، مهر 1381.
8- عضو هيئت ششمين فصل كاوش تپه باستاني قالايچي بوكان، به سرپرستي بهمن كارگر (ميراث فرهنگي اروميه) پائیز 1382
9- عضو هيئت ‌هفتمين فصل كاوش تپه باستاني قالايچي بوكان، به سرپرستي بهمن كارگر (ميراث فرهنگي اروميه)  پائیز 1383‌
10- عضو هيئت هشتمين فصل كاوش تپه باستاني قالايچي بوكان، به سرپرستي بهمن كارگر (ميراث فرهنگي اروميه) پاوئیز 1384.
11- عضو هيئت نخستين فصل كاوش تپه باستاني ربط سردشت، به سرپرستي بهمن كارگر، (ميراث فرهنگي اروميه) شهريور و مهر 1384.
12- عضو هيئت چهارمین فصل كاوش تپه باستاني ربط سردشت، به سرپرستي بهمن كارگر، (ميراث فرهنگي اروميه) شهريور و مهر 1388.
13- عضو هیئت دور جدید کاوش تپه حسنلو به سرپرستی دکتر حمید خطیب شهیدی، پژوهشکده باستان شناسی کشور،  فصل اول، تابستان 1389.
14- ناظر و نماینده سازمان در دومین فصل کاوش تپه سه گردان مهاباد، به سرپرستی دکتر علی بیننده؛  گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ،مهر وآبان 1391 .

بررسی ها:
1- سرپرست هيئت بررسي و ثبت كليساهاي تاريخي ارامنه شهرستان اروميه و حومه (1383ـ1384).
2- عضو هيئت بررسي محوطه هاي مانايي جنوب درياچه اروميه به سرپرستي دكتر كاظم ملازاده (دانشگاه همدان) شهريور 1382.
3- عضو هيئت بررسي حوضه رودخانه قره سوي مشكين شهر ـ اردبيل به سرپرستي دكتر نوبري (دانشگاه تربيت مدرس) مهر 1383.
4- عضو هيئت بررسي باستان شناسي منطقه مياندوآب به سرپرستي محمد قرباني (ميراث فرهنگي اروميه) آذر 85.
5- عضو هیئت بررسی دشت تهران و قزوین به سرپرستی دکتر فاضلی، تابستان 1381.
6- عضو هیئت بررسی و بازنگری آثار شهرستان آبگرم قزوین به سرپرستی نعمت الله سراقی، موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران، آبان ماه 1386.
7- همکاری مؤثر در شناسایی و ثبت 200 محوطه باستانی استان آذربایجان غربی با شرکت احیاگران میراث کهن، بهار 1387.
8- همکاری مؤثردر تعیین حریم 31 تپه باستانی استان آذربایجان غربی با شرکت مرمت ابنیه باستان، بهار 1387 .
9- همکاری مؤثر در تعیین حریم 30 تپه باستانی استان آذربایجان غربی با شرکت ایده تا پدیده، پائیز 87.

 
پایان نامه کارشناسی ارشد:  
معماري مذهبي ارامنه آذربايجان غربي (كليساهاي اروميه و حومه) از ديدگاه باستان شناسي، به راهنمايي دكتر هايده لاله، مدير گروه باستان شناسي دانشگاه تهران ـ 1384 (چاپ نشده).       
           
گزارش هاي بایگانی:
1- گزارش مقدماتي  فصل ششم، كاوش تپه قالايچي بوكان، سرپرست هيئت بهمن كارگر، آرشيو فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور. ،1382 .
2- گزارش مقدماتي  فصل هفتم كاوش تپه قالايچي بوكان، سرپرست هيئت بهمن كارگر، آرشيو فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور. ،1383، .
3- گزارش مقدماتي  فصل هشتم كاوش تپه قالايچي بوكان، سرپرست هيئت بهمن كارگر، آرشيو فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور. ،1384
4- گزارش مقدماتي گمانه زني و لايه نگاري ترانشه E تپه زاغه دشت قزوين، سرپرست هيئت دكتر حسن فاضلي (دانشگاه تهران) آرشيو فني مؤسسه باستانشناسي دانشگاه تهران 1381 .
5- گزارش مقدماتي نخستين فصل كاوش تپه ربط سردشت، سرپرست هيئت بهمن كارگر، آرشيو فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، 1384 .
6- گزارش مقدماتي چهارمین فصل كاوش تپه ربط سردشت، سرپرست هيئت بهمن كارگر، آرشيو فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، 1384 .
7- گزارش ثبتی 200 محوطه باستانی شناسایی شده استان آذربایجان غربی، با شرکت احیا گران میراث کهن، آرشیو اداره میراث فرهنگی آذربایجان غربی،1387.
8- گزارش مقدماتی نخستین فصل پیگردی حصار خارجی مجموعه جهانی قره کلیسا، آرشیو فنی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، خرداد 1388.
9- گزارش مقدماتی کاوش اضطراری مقبره بایزید آباد نقده، بایگانی میراث فرهنگی ارومیه 1389.

سوابق اجرایی:
1- مدیر کاخ – موزه باغچه جوق ماکو از سال87 (یکسال).
2- مدیر داخلی مجموعه جهانی قره کلیسا چالدران از سال 87 ( یکسال).
3- کارشناس مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگردی وصنایع دستی آذربایجان غربی از 1388(ادامه دارد).
4- عضو هیئت اجرایی همایش بین المللی شمس تبریزی خوی، پاییز 1389،
5- عضو شورای ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی 1389(ادامه دارد)
6- عضو هیئت اجرایی مراسم سالانه مذهبی قره کلیسا چالدران،مرداد 91 .
7- عضو شورای باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، از سال 91( ادامه دارد)
8- رئيس دانشگاه جامع علمي- كاربردي واحد صنايع دستي اروميه از مرداد 1393(ادامه دارد).

سوابق تدریس:
1- گروه مرمت و احيا بناهاي تاريخي مركز آموزش عالي جامع علمي- كاربردي صنایع دستی آذربايجان غربي ازسال 1387.
2- گروه صنایع دستی مركز آموزش عالي جامع علمي- كاربردي صنایع دستی آذربايجان غربي ازسال 1388.
3- گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه از سال 1388.
4- گروه مدیریت جهانگردی، مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی 1389.
5- گروه ایرانگردی و جهانگردی مركز آموزش عالي جامع علمی-كاربردي صنایع دستی آذربايجان غربي ازسال 1387.
6- گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه از سال 1390.
7- گروه امور فرهنگی و روابط عمومی، مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی 1390.
8- گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد مهاباد، 1391
9- گروه معماری مرکز اموزش عالی علمی – کاربردی شهرداری ارومیه، سال 1392

bazargan22@gmail.com
Bazargan22@yahoo.com
 www.khanmohammadib.ir