معرفی مرکزهگمتانه
بااستعانت ازخداوندمتعال، درراستای تحقق اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و به منظور آموزش، ارتقاء سطح دانش و تربیت نیروهای ماهر ومتخصص درحوزه های سه گانه سازمان دربخشهای  دولتی و خصوصی، وباتوجه به پتانسیل بسیار بالای  پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین ( استان همدان ) به لحاظ رونق و جذب گردشگر داخلی وخارجی، وجود کارگاههای متعدد دررشته های شاخص و متنوع صنایع دستی و ابنیه های تاریخی منحصر به فرد که معرف جایگاه والا و ارزشمند همدان می باشد نیاز به راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی کاملا مشهود و احساس می گردید.
لذا در سال 1387مکاتبات و پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز راه اندازی مرکز انجام و همزمان عملیات مرمت، بازسازی وآماده سازی مکان موردنظر آغاز گردید. درسال 1388پس از اخذ مجوز نهایی تاسیس مرکز و بازده زمانی کوتاه مدت تا ورود اولین گروه دانشجویان  و تاکیدات مدیران سازمان همدان و موسسه به منظور تکمیل و تجهیز مرکز و استقرار واحدها صورت گرفته، درنیمسال دوم سالتحصیلی 89-1388اولین دوره جذب دانشجو درمقطع کاردانی رشته های معماری، جهانگردی و هتلداری انجام پذیرفت. روند رو به رشد این مرکز همچنان ادامه داشته، بطوریکه با افزایش فضاهای آموزشی، کارگاهی و اداری و همچنین تجهیز هرچه بیشتر ازحیث وسایل و امکانات مرکز موفق به جذب دانشجو درمقطع کارشناسی رشته مدیریت گردشگری گردید.
درحال حاضر این مرکز با سه رشته درمقطع کاردانی و دو رشته درمقطع کارشناسی درحال فعالیت بوده و باتوجه به ارزیابی به عمل آمده مرکز علمی کابردی میراث هگمتانه همدان باتوجه به موقعیت منحصربه فرد آن به لحاظ واقع شدن درسایت باستانی گردشگری هگمتانه یکی ازمراکز موفق دربین کلیه مراکز تحت پوشش موسسه می باشد.

آدرس : همدان، انتهای خیابان اکباتان سایت باستانی ، گردشگری هگمتانه 
  08132510240
  08132510230