سرپرست مرکز
رضا حمزه ای

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سوابق علمی و پژوهشی:
1- تدوین استانداردهای رشته سفال و سرامیک باهمکاری سازمان فنی و حرفه ای استان همدان
2- ارائه مقاله باعنوان صنایع دستی استان همدان به مناسبت روز جهانی صنایع دستی
3- گذراندن دوره آموزش عالی سفال و سرامیک توسط ( unido)
4- عضو کارگروه برگزاری همایش علمی تخصصی هگمتانه
5-مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
6- مدرس برگزیده بسیج دانشجویی استان همدان
7- همکاری با خوشه صنعتی سفال (unido) در جهت بررسی و ضعیت  سفال و سرامیک و برگزاری کارگاههای علمی عملی تخصصی
8-همکاری باانجمن سفالگران موزه هنرهای معاصر
9- همکاری با دبیرخانه دو سالانه سفال و سرامیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت شناسایی و معرفی مراکز و قطبهای سفال و سرامیک کشور و مناطق برگزاری دوسالانه ها
10-همکاری بااتحادیه سفال لالجین جهت ارائه راهکارهای رفع عیوب بدنه و لعاب
11- عضور کمیته برگزاری نمایشگاه و دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان
سوابق مدیریتی و اجرایی
1-نماینده تام الاختیار رئیس موسسه آموزش عالی در مرکز آموزش علمی کاربردی میراث هگمتانه
2-نماینده تام الاختیار رئیس موسسه آموزش عالی در مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی لالجین
3-رئیس شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی میراث هگمتانه
4-رئیس شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی لالجین

5- مدیر پشتیبانی و اجرایی شرکت زیور گاز غرب همدان
6- مدیر اداری مالی مراکز آموزش علمی کاربردی میراث هگمتانه و صنایع دستی لالجین
7- مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی صنایع دستی لالجین 
8- سرپرست گروه سرامیگ در مسابقات علمی و عملی هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور
9- نماینده اداره تحقیقات و نظارت مدیریت صنایع دستی استان همدان
10-مسئول نظارت برتاسیسات و مجتمعهای خدمات بین راهی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
11-کارشناس مسئول امورفرهنگی دانشجویی
12- مسئول فرهنگی برگزیده در سطح مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان
13- سرپرست گروه اعزامی به دو سالانه سفال و سرامیک سمنان
14-احیاء و راه اندازی کارگاههای سفال ، سرامیک ،شیشه و سوله فیلتر پرس
15- مسئول برنامه ریزی ، هماهنگی و برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی ، کارآفرینی ، پژوهشی
16- کارشناس مسئول روابط عمومی و دفتر کار آفرینی