معرفی کتاب در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

 

رفتار گردشگر،بن مایه ها و طرح های مفهومی

مولف: فیلیپ ل . پیرس

ترجمه: دکتر حمید رضا ضرغام بروجنی با همکاری زهره جوادی سبدانی و سید محمد حسن حسینی

انتشارات: مهکامه

سال انتشار: 1389

چکیده : این کتاب به شیوه ای جدید، بسیاری از موضوعات اصلی و مهم رفتار گردشگر را مورد بررسی قرار داده و به طور مشخص فرایند تصمیم گیری گردشگر برای تعیین مقصد، وسیله ترابری، اقامتگاه، فعالیت ها و به طور کلی برنامه سفر موضوع آن است. در این کتاب دستاورد های نزدیک به 25 سال تحقیق به روش های مختلف منعکس شده و بیشتر به دنبال آن است که آموزشی باشد تا تجویزی. در پی یافتن را های نوینی برای برخورد با مباحث گردشگری است و می تواند همانند خود گردشگری، نیازهای چندگانه محیط های مختلف را برآورده می سازد.

گردشگری بین المللی

مولف: فرانسوا ولا- یونل بیچریل

ترجمه: محمد ابراهیم گوهریان، محمد مهدی کتابچی

انتشارات: امیر کبیر

سال انتشار: 1391

چکیده :گردشگری بین المللی، دیدگاه جدیدی از دانش جهانگردی معاصر است که طی تحقیفات انجام شده از اطلاعات موجود در آرشیو سازمان جهانی گردشگری گردآوری شده است. در این کتاب، قانون عرضه و تقاضا با تحلیلی از بازاریابی، تاثیرهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، زمینه های توسعه و خط مشی گردشگری به زبانی ساده بیان شده است.

گردشگری بین المللی و برنامه ریزی

مولف: دالن جی. تیموتی

ترجمه: ناصر سلطانی، حیدر لطفی

انتشارات: قومس

سال انتشار: 1388

چکیده: از دیدگاه سیاسی، گردشگری در عین حال که یک رقابت اقتصادی است، موجب نوع دوستی و همکاری بین المللی نیز هست و همین امر موجب می شود که از نظر سیاسیف دولت ها به هم نزدیکتر شوند و ملت ها همدیگر را بهتر بشناسند. دولت هائی که در زمینه گردشگری سرمایه گذاری کرده اند، در روابط بین المللی خود باز نگری کرده اند. الگوی سیاسی کارآمد و افزایش روند همکاری های بین المللی، تاثیر بسیار زیادی بر صنعت گردشگری دارد و وجود چنینشرائطی باعث ثبات در صنعت گردشگری با استفاده از ویزا و گذرنامه آزاد، رفع محدودیت های قبلی در زمینه ورود به برخی مناطق، یکپارچگی برخی از کشورها، رشد اقتصاد جهانی و اتحادیه های تجاری می گردد. اما همکاری بین المللی می بایست به بهبود تخصیص منابع کمک کند و از همانندسازی امکانات جلوگیری کند، در غیر اینصورت، شاهد معرفی الگوها و سیاست های مرزی موفق و غیر موفق در گردشگری تمام نقاط جهان خواهیم بود.

درآمدی بر رویکردها در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری محلی، شهری و منطقه‌ای

مولف: مسعود معصومی
انتشارات : سمیرا

سال انتشار: 1388
چکیده: گردشگری از سال 1950 م. دچار تحولات بزرگی شد كه برخی آن را «انقلاب گردشگری» نام نهاده‌اند. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد محدود نمی‌گردد. در صورت برنامه‌ریزی و توسعه برنامه‌ریزی شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی از توسعه ملی و منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد و به عبارتی به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه‌ای منجر گردد. این كتاب به بررسی رویكردهای برنامه‌ریزی گردشگری اختصاص دارد. بر این اساس نگارنده نخست رویكردهای غیریكپارچه یعنی رویكرد تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)، تكنولوژی رایانه‌ای (تحلیل اقتصادسنجی، سابقه و تعریف آن و...) و فنون مدیریت پروژه‌های بزرگ (روش سی. پی. ام ـ پرت) و سپس رویكردهای یكپارچه یعنی رویكرد برنامه‌ریزی جامع، تحلیل و برنامه‌ریزی سیستمی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی ـ ساختاری، استراتژیك و فراگیر بلندمدت و... را ارزیابی كرده است.

 گردشگری: اثرات، برنامه‌ریزی و مدیریت

 مولف: پیتر میسون 
مترجم: روزبه میرزائی , پونه ترابیان

انتشارات : ترمه
تاریخ انتشار: 1388
چکیده : امروزه گردشگری، صنعتی جهانی است كه هرساله صدها میلیون نفر را در حوزه بین‌المللی و بومی دربرمی‌گیرد. بنا به تخمین سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران بین‌المللی در سال 2006 به 842 میلیون نفر رسیده است. ده‌هامیلیون نفر در سرتاسر دنیا به طور مستقیم و تعداد بیش‌تری به طور غیرمستقیم در این صنعت مشغول به كارند. فعالیت‌های گردشگری به مناطقی ختم می‌شود كه مناطق مقصد نامیده شده و صدها میلیون‌ نفر از مردمی كه در آن‌جا زندگی می‌كنند جمعیت میزبان نام گرفته‌اند. كتاب حاضر به بررسی اثرات، برنامه‌ریزی، و مدیریت گردشگری اختصاص دارد و موضوعاتی از این قبیل را شامل می‌شود: تغییرات اجتماعی و رشد گردشگری، درآمدی بر اثرات گردشگری، برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری؛ مدیریت منابع طبیعی برای گردشگری، و آینده برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری.

 مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده
مولف: دیوید‌ال اجل
مترجم: حمیدرضا جعفری ,علیرضا موسائی , حسن هویدی

انتشارات : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تاریخ انتشار: 1388

 چکیده: امروزه گردشگری یك تجارت بسیار پیچیده و پیشرفته شده و گردشگران جدید، افرادی نكته‌سنج و دقیق شده‌اند. سفر، فقط بازدید از مكان نیست بلكه فراگرفتن مطالبی در خصوص فرهنگ و روش‌های زندگی دیگران است. صنعت گردشگری باید توسط متخصصانی اداره شود كه فن و روش كار این صنعت و پدیده گردشگری را بشناسند و همچنین دارای توانایی آن باشند كه خصوصیات ویژه فرهنگی یك مكان را از میراث آنجا تا روش زندگی مردم، تعبیر، تفسیر و معرفی كنند. نگارنده در این كتاب علاوه بر ارائه توصیفات مثبت از گردشگری پایدار برخی نقطه‌نظرها و اصول گردشگری پایدار را نیز معرفی نموده است. همچنین از دیگر مباحث مطرح‌شده در این كتاب می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: جنبه اقتصادی رشد جامعه از طریق گردشگری، حفاظت از محیط زیست از طریق توسعه گردشگری، گردشگری فرهنگی چیست؟ گردشگری در مناطق روستایی، راهبردهای گردشگری پایدار و مدیریت گردشگری پایدار."

مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار

مولف: راجر داس‌ویل

 مترجم: سیدمحمد اعرابی , داود ایزدی
انتشارات : دفتر پژوهش های فرهنگی
تاریخ انتشار: 1379
چکیده: مقوله اصلی كتاب این است كه دولت چگونه می‌تواند با تعیین استراتژی‌ها و تنظیم برنامه نقش موثرتری را در مدیریت جهانگردی ایفا نماید .مولف با همین هدف، این موضوعات را در كتاب پی می‌گیرد : ((تعاریف و مفاهیم جهانگردی))، ((تقاضای جهانگردی))، ((عرضه جهانگردی))، ((تجارت جهانگردی))، ((دستگاه دولتی متولی امور جهانگردی))، ((جهانگردی و اقتصاد))، ((جهانگردی و محیط زیست))، ((آثار فرهنگی ـ اجتماعی))، ((مسائل توسعه))، ((مدیریت و برنامه‌ریزی))، ((مدیریت دستگاه دولتی متولی امور جهانگردی))، ((مدیریت بازاریابی))، ((مدیریت توسعه محصول))، ((مدیریت توسعه منابع انسانی)) و ((مدیریت اطلاع‌رسانی)) ."

 مدیریت گردشگری و هتل‌داری "رویکردهای کاربردی مدیریت بازاریابی، خدمات، قیمت‌گذاری، ارتباطات، تبلیغات، CRM...) )

مولف: محمدرضا ملازاده‌سردرودی

انتشارات : راه ابریشم
تاریخ انتشار: 1389

 چکیده: نگارنده در كتاب حاضر به ارائه تئوری‌های كاربردی نوین در صنعت گردشگری و هتل‌داری پرداخته است. وی بدین‌منظور، نخست تعریفی جامع از گردشگری و هتل‌داری را ارائه داده، سپس مبانی مدیریت را شرح داده است. در ادامه نیز، درباره مدیریت، بازاریابی، منابع انسانی، خدمات، تبلیغات، مدیریت كیفیت، روابط عمومی و مدیریت قیمت‌گذاری مطالبی را بازگو نموده است. در پایان نیز سازمان‌های گردشگری و هتل‌داری جهان معرفی شده‌اند. عنوان‌های برخی از مطالب كتاب عبارت‌اند از: ابعاد درمان شناختی صنعت گردشگری، بازارها و محصولات صنعت هتل‌داری، بازاریابی الكترونیك در گردشگری، مفهوم كالای فیزیكی و خدمات در صنعت گردشگری و هتل‌داری، و مدیریت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری.

 جهانگردی؛ ارتباطی میان ‌فرهنگی: مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسلامی

 

مولف: محمدهادی همایون
انتشارات : دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: در این كتاب، بخشی از برنامه‌ها و تحقیقات "یونسكو "به طبع رسیده است. در این پژوهش وضعیت جهانگردی در كشورهای "توسعه یافته "و "در حال توسعه " به طور مقایسه‌ای بررسی و ارزیابی شده، در پی آن چند مطالعه موردی فراهم آمده است ."

 جهانگردی در چشم‌اندازی جامع

 

مولف: چاك گی , ادواردو فایوسولا

 مترجم: علی پارساییان، سیدمحمد اعرابی
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1386
چکیده: نگارنده در این كتاب سعی كرده مشكلات و موانع جهانگردی ایران را از منظر سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه كشور بررسی نماید، هم چنین سیاست‌های تدوینی و تاثیر آن‌ها بر مدیریت، و استفاده از جاذبه‌های جهانگردی، به ویژه جاذبه‌های طبیعی را مطرح سازد."

 بازاریابی توریستی

مولف: جووانی پرونی

 مترجم: محمدحسن افضلی‌نژاد
انتشارات : تالار كتاب
تاریخ انتشار: 1387
چکیده: در این كتاب، مباحثی در زمینه‌ی "گردشگری" به سبك ادبیات محاوره‌ای مطرح گردیده، عناوین پاره‌ای از آن‌ها بدین قرار است: مفهوم واژه‌ی توریسم، تاریخچه‌ی گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، هزینه‌های گردشگری بین‌المللی، عوامل گسترش گردشگری در دنیای معاصر، اهداف گردشگری، تاریخچه‌ی گردشگری مذهبی در جهان، مفهوم اكوتوریسم، سیاست‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی گردشگری، فعالیت‌های گردشگری در روستاها، جاذبه‌ها و فعالیت‌های گردشگری، و گردشگر در ایران."

گردشگری (ماهیت و مفاهیم)
مولف: محمدحسین پاپلی‌یزدی , مهدی سقایی
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: كتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ی جغرافیا و صنعت گردشگری در مقطع كارشناسی ارشد به منزله‌ی منبع كمك‌درسی گردشگری به ارزش 2 واحد منظور شده است و این مباحث را دربرمی‌گیرد: تعاریف و مفاهیم گردشگری، گونه‌شناسی گردشگری، مدرنیته و گردشگری، پسامدرنیته و گردشگری، فراپسامدرن و گردشگری. نگارنده پس از ذكر مطالب یاد شده تصریح می‌كند. "اگر بتوان یك نتیجه‌ی غایی از توسعه‌ی گردشگری انتظار داشت، آن عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی یا ایجاد تعادل‌های نسبی در توسعه‌ی مناطق و یا توزیع صحیح درآمدها و زیرساخت‌ها در سطح مناطق است". نگارنده راه‌های به كمال رسیدن در این صنعت و تبدیل آن به ابزاری برای توسعه‌ی پایدار را چنین برمی‌شمارد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، داشتن اهداف مشخص، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های بین‌المللی، احترام به تجربه‌های اندوخته شده، ایجاد زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی و بسترسازی قانونی، داشتن روابط بین‌المللی حساب شده و مناسب، داشتن عزم ملی در امر توسعه، كاهش تصدی‌گری دولت، افزایش نظارت دولتی، كاهش بوروكراسی، و ایجاد شركت‌ها و تعاونی‌های معتبر و منظم."
روان‌شناسی توریستی
مولف: گولیلمو گولتا
مترجم: محمدحسن افضلی‌نژاد
انتشارات : تالار كتاب
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: در این كتاب كوشش شده علایم و نشانه‌های جهانگرد مدرن، جهانگرد زائر، جهانگرد بازرگان و نیز اقوام بومی و چادرنشین (NIMDISM) دوران گذشته معرفی شود. افزون بر آن ریشه‌های تاریخی پدیده‌های اجتماعی مانند: تولد وسایل حمل و نقل (از دوچرخه تا جت‌های مافوق صوت) یا نحوه‌ی رسیدن به ساعات جدید كاری یا سیستم تعطیلات تحقیق و بررسی شود؛ اما به طور اخص در كتاب توجه زیادی به جهانگرد از دیدگاه اجتماعی ـ روانی و از نظر مردم شناسی امروزی شده است. به تصریح كتاب: "روان شناسی توریستی یعنی ترك كردن دیدگاهی صرفا جغرافیایی و اقتصادی در مورد توریست تا بتوان به جهانگردی از این باب نگریست كه : جهانگردی انتخابی روانی و رفتاری است شخصی، روی آن فاكتورهای بیشماری مانند: شناختی، احساسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و غیره تاثیر می‌گذارند و در بعضی از مواقع این فاكتورهای با هم تركیب می‌شوند". مباحث كتاب عبارت‌اند از: "جهانگردی و روان شناسی"، "مختصری از تاریخچه‌ی جهانگردی"، "انگیزه‌های توریستی"، "روند تصمیم‌گیری در جهانگردی"، "جهانگرد در مقصد"، "خودیابی در مسافرت"، "جرایم، جنایات و قربانی‌ها، در ارتباط با توریسم"، "دهكده‌ی توریستی، نهادی است اجتماعی"، "نظام‌ ساختاری توریسم"، "جهانگردی و علاقه‌های ویژه"، "توریسم و تغذیه" و "جهانگردی و رضایت خاطر ناشی از آن"."
رویکردها و اشکال توریسم
مولف: رامین اسدی
انتشارات : كینون تبریز
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: نویسنده در این کتاب در دو بخش به بررسی رویکردها و اشکال پدیده توریسم و جهانگردی پرداخته است. در این مسیر مباحثی چون: آثار و منافع اجتماعی و سیاسی توسعه گردشگری، تعریف توریسم داخلی، منابع توسعه اقتصادی گردشگری، نوع‌شناسی گردشگران، جایگاه ژئوتوریسم در توریسم پایدار، تأثیرات منفی گردشگری بر اماکن دینی، ساختار توریسم شهری، تعریف اکوتوریسم، نحوه توسعه توریسم ورزشی، تأثیرات ترکیب توریسم با ورزش با یکدیگر و... بررسی شده است."
گردشگری روستایی
مولف: ریچارد شارپلی , جولیا شارپلی
مترجم: رحمت‌الله منشی‌زاده , فاطمه نصیری
انتشارات : منشی
تاریخ انتشار: 1380
چکیده: در این كتاب، مشكلات و مسائل پیچیده گردش‌گری در روستاها ـ كه به طور اجتناب ناپذیری تمامی روستاهای جهان با آن مواجه‌اند ـ بررسی و ارزیابی می‌شود .در بخش اول كتاب تحلیلی از مفهوم گردش‌گری روستایی و مفهوم روستا فراهم می‌آید . روستا به مثابه منبع درآمدی برای گردش‌گری بررسی می‌شود .سپس مولف با این مباحث كتاب را پی می‌گیرد" : نیازهای گردش‌گری روستایی"، "خدمات گردش‌گری روستایی"، "بازاریابی روستا برای گردش‌گری"، "برنامه‌ریزی و اداره گردش‌گری روستایی "و "عوامل موثر بر گردش‌گری روستایی .""
شناخت گردشگری
مولف: بهرام رنجبریان , محمد زاهدی
انتشارات : چهارباغ اصفهان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: این اثر با معرفی اجمالی مفاهیم اساسی گردشگری و ویژگی‌های این صنعت، آغاز می‌شود. سپس تاریخچه و دلایل گسترش گردشگری، بررسی می‌گردد. هم‌چنین نگارنده، انواع انگیزه‌ها، محصولات صنعت و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی توسعه‌ی گردشگری را مطمح نظر قرار می‌دهد. نیز "توسعه‌ی پایدار گردشگری" و "مهم‌ترین فعالین ملی و بین‌المللی این صنعت" بازگو می‌گردد و سرانجام به چشم‌انداز توسعه‌ی آتی این صنعت به اجمال، نظری افكنده می‌شود."
بازاریابی گردشگری برای شهرها: با تاکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران
مولف: بوتینا كلاب
مترجم: علی موحد , مترجم: مسعود كهزادی , پگاه ایزدی
انتشارات : آذرخش
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: بازاریابی فرآیندی مدیریتی است كه نیازهای مشتری را شناسایی، پیش‌بینی و تامین می‌كند؛ طوری كه متضمن كارایی و سودآوری نیز باشد. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است و این صنعت به یكی از بزرگ‌ترین زمینه‌های كسب و كار در جهان مبدل شده است. بنگاه‌های گردشگری محصولات گردشگری را از قبیل محل اقامت، حمل و نقل و غذا تامین می‌كنند. نویسنده كتاب حاضر به تعریف بازاریابی پرداخته و مباحثی مانند محیط بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، برنامه‌ریزی استراتژیك بازاریابی، بازاریابی مقاصد گردشگری، و بازاریابی رستوران را مطرح كرده است."
آمایش جهانگردی
مولف: ژرژ كازه , روبر لانكوار , ایو رینوآر
مترجم: صلاح‌الدین محلاتی
انتشارات : دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار: 1381
چکیده: كتاب حاضر كه به اهتمام سه تن از اساتید و متخصصان مركز نشر دانشگاهی كشور فرانسه تدوین شده، حاوی گفتارهایی در خصوص آمایش جهان گردی است . در این كتاب، پس از مروری اجمالی بر سوابق تاریخی برنامه‌ریزی و آمایش جهان‌گردی در جهان ;فنون برنامه‌ریزی آمایش جهان‌گردی، و روش‌های ارزیابی آن ذكر می‌شود .بخش از كتاب نیز به رهنمودهایی برای گذران اوقات فراغت در ساحل، كوهستان، روستا و شهر ـ به عنوان اماكن اصلی آمایش جهان گردی، ـ اختصاص می‌یابد ."
مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری
مولف: رحیم حیدری‌چیانه
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1387
چکیده: صنعت گردشگری با فراهم نمودن شرایطی برای استراحت، و كسب انرژی برای از سرگیری فعالیت‌های شغلی و اجتماعی، باعث می‌شود انسان‌ها در جان و تن خود احساس تازگی كنند و ضمن لذت بردن از شگفتی‌های طبیعی و انسان ساخت، هم‌زمان بتوانند با فرهنگ‌ها و تفاوت‌های یك‌دیگر آشنا شوند. نگارنده در كتاب حاضر، ضمن بیان كلیاتی در خصوص تاریخچه و تعاریف اصطلاحات گردشگری، اصول و توسعه صنعت گردشگری و نیز مدیریت و بازاریابی این صنعت را بررسی می‌كند. این كتاب به منزله كتاب درسی به ارزش 2 واحد برای دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته جغرافیا در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد تدوین شده است."
اکوتوریسم (از دیدگاه ژئومورفولوژی)
مولف: فیروز ناظری , صمد شادفر
انتشارات : انتخاب
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: موضوع این کتاب، مطالعه اقتصاد گردشگری و بررسی پیامدهای آن است. با توجّه به این که گردشگری به عنوان سومین صنعت بزرگ دنیا و در مقام بزرگ‌ترین مجموعه خدماتی جهان، پدیده‌‌ای جالب، پرسود و در عین حال بی‌نظیر است که متقاضیان و عرضه کنندگان آن در پروسه‌ای سرشار از صمیمیت، احترام و رضایت کامل ایفای نقش می‌کنند، در این اثر تلاش شده تا این مقوله به دقّت بررسی گردیده و تأثیر آن بر اقتصاد تشریح شود. کتاب، مشتمل بر هفت فصل است. در فصل نخست، مفاهیم و ماهیت گردشگری تعریف شده و در فصل دوم، صنعت گردشگری و فعّالان آن معرّفی گردیده است. فصل بعد، حاوی بررسی اثرات گردشگری بوده و در فصل چهارم، اثر گردشگری بر شاخص‌های کلان اقتصادی مطالعه شده است. در فصل پنجم، بازار گردشگری مورد توجّه قرار گرفته و در فصل بعد، تأثیر عوامل برون زا بر گردشگری تشریح شده است. آخرین فصل کتاب، مشتمل بر بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران است."
جهانگردی در چشم‌اندازی جامع
مولف: چاك گی , ادواردو فایوسولا
مترجم: علی پارساییان , سیدمحمد اعرابی
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1385/6/19
چکیده: نگارنده در این كتاب سعی كرده مشكلات و موانع جهانگردی ایران را از منظر سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه كشور بررسی نماید، هم چنین سیاست‌های تدوینی و تاثیر آن‌ها بر مدیریت، و استفاده از جاذبه‌های جهانگردی، به ویژه جاذبه‌های طبیعی را مطرح سازد."
جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا)
مولف: علی‌اصغر رضوانی
انتشارات : دانشگاه پیام نور
تاریخ انتشار: 1386
چکیده: در این كتاب، جامعه شناسی جهانگردی و مسافرت ذیل چهار فصل با این عناوین بررسی و تبیین شده است: "تعطیلات، زمان جهانگردی"، "انگیزه‌ها و ارزش‌های جهانگردی و مسافرت"، "آثار فرهنگی ـ اجتماعی جهانگردی" و "روش‌های جامعه شناختی جهانگردی". در بخشی از پیشگفتار آمده است: "بدون شك جامعه شناسی جهانگردی، از نظریات و محتوا رشته نسبتا تازه‌ای است و به گفته آلن‌تورن باید سختی مرحله شكل‌گیری خود را پشت سر بگذارد؛ زیرا ناگزیر است گذشته را بدون انكار آن، به خدمت بگیرد"."
گردشگری (ماهیت و مفاهیم)
مولف: محمدحسین پاپلی‌یزدی , مهدی سقایی
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1385
چکیده: كتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ی جغرافیا و صنعت گردشگری در مقطع كارشناسی ارشد به منزله‌ی منبع كمك‌درسی گردشگری به ارزش 2 واحد منظور شده است و این مباحث را دربرمی‌گیرد: تعاریف و مفاهیم گردشگری، گونه‌شناسی گردشگری، مدرنیته و گردشگری، پسامدرنیته و گردشگری، فراپسامدرن و گردشگری. نگارنده پس از ذكر مطالب یاد شده تصریح می‌كند. "اگر بتوان یك نتیجه‌ی غایی از توسعه‌ی گردشگری انتظار داشت، آن عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی یا ایجاد تعادل‌های نسبی در توسعه‌ی مناطق و یا توزیع صحیح درآمدها و زیرساخت‌ها در سطح مناطق است". نگارنده راه‌های به كمال رسیدن در این صنعت و تبدیل آن به ابزاری برای توسعه‌ی پایدار را چنین برمی‌شمارد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، داشتن اهداف مشخص، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های بین‌المللی، احترام به تجربه‌های اندوخته شده، ایجاد زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی و بسترسازی قانونی، داشتن روابط بین‌المللی حساب شده و مناسب، داشتن عزم ملی در امر توسعه، كاهش تصدی‌گری دولت، افزایش نظارت دولتی، كاهش بوروكراسی، و ایجاد شركت‌ها و تعاونی‌های معتبر و منظم."
برنامه‌ریزی تور گردشگری
مولف: محمد دهقانی
انتشارات : بینش آزادگان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: بازاریابی فرآیندی مدیریتی است كه نیازهای مشتری را شناسایی، پیش‌بینی و تامین می‌كند؛ طوری كه متضمن كارایی و سودآوری نیز باشد. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است و این صنعت به یكی از بزرگ‌ترین زمینه‌های كسب و كار در جهان مبدل شده است. بنگاه‌های گردشگری محصولات گردشگری را از قبیل محل اقامت، حمل و نقل و غذا تامین می‌كنند. نویسنده كتاب حاضر به تعریف بازاریابی پرداخته و مباحثی مانند محیط بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، برنامه‌ریزی استراتژیك بازاریابی، بازاریابی مقاصد گردشگری، و بازاریابی رستوران را مطرح كرده است."
شناخت گردشگری
مولف: بهرام رنجبریان , محمد زاهدی
انتشارات : چهارباغ اصفهان
تاریخ انتشار: 1386
چکیده: این اثر با معرفی اجمالی مفاهیم اساسی گردشگری و ویژگی‌های این صنعت، آغاز می‌شود. سپس تاریخچه و دلایل گسترش گردشگری، بررسی می‌گردد. هم‌چنین نگارنده، انواع انگیزه‌ها، محصولات صنعت و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی توسعه‌ی گردشگری را مطمح نظر قرار می‌دهد. نیز "توسعه‌ی پایدار گردشگری" و "مهم‌ترین فعالین ملی و بین‌المللی این صنعت" بازگو می‌گردد و سرانجام به چشم‌انداز توسعه‌ی آتی این صنعت به اجمال، نظری افكنده می‌شود."

آشنایی با فن راهنمایی در تور
مولف: اصغر حیدری
انتشارات : مهكامه
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: در میان نیروهای شاغل در بخش گردشگری، راهنمایان تورهای گردشگری كه اصطلاحا «تور لیدر» نامیده می‌شوند، نقش موثری در هدایت و تامین نیازمندی‌های مادی و معنوی و غنای روحی گردشگران دارند. به طور كلی راهنمایان تور باید اطلاعات جامع و وسیعی را در زمینه‌های مختلف مربوط به حرفه خود داشته باشند و افق دید آنها بسیار وسیع بوده و كلی‌گرا باشند. نگارنده در كتاب حاضر، مخاطبان را با فن راهنمایی در تور آشنا كرده و مطالب را در شش فصل به شرح زیر بیان نموده است: در فصل نخست به انواع تور و انگیزه‌های سفر و نیز به وسایل حمل و نقل در سفر پرداخته است. در فصل دوم به اهمیت و نقش راهنمایان در توسعه گردشگری اشاره دارد. در فصل سوم وظایف و فعالیت‌های یك راهنمای تور را بیان می‌كند. در فصل‌های بعدی نیز مواردی چون خصوصیات یك راهنمای تور، اهمیت ارتباطات، ارزیابی، بهبود و آموزش راهنمایان را ذكر كرده است."
اصول و مبانی توسعه‌ی بوم‌گردی "اکوتوریسم": آشنایی با بوم‌گردی
مولف: اندی درام , الن مور
مترجم: محسن كلانتری , قدیر شكراله‌زاده
انتشارات : آذر كلك
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: مجموعه حاضر مشتمل بر متن اسنادی مربوط به سال‌های 1301تا 1357ه‌.ش است كه ضمن آنها اقدامات و فعالیت‌های افراد و سازمان‌های دولتی برای رفع موانع متعدد صنعت جهانگردی در ایران نشان داده شده است .علاوه بر آن، تاریخچه مستندی از تشكیل ادارات و سازمان‌های مختلف، روابط جهانگردی ایران با كشورهای خارجی، اجرای طرح‌های زیر بنایی، توسعه گردشگری داخلی و اعطای تسهیلات به جهانگردان خارجی، فراهم آمده است .
بازاریابی گردشگری
مولف: لس لومسدن
مترجم: محمدابراهیم گوهریان
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1380
چکیده: هدف از تحریر كتاب حاضر، تبیین اصول بنیادی مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری و چگونگی به كارگیری و تبدیل این اصول به راه كارهای عملی در این صنعت است .به همین جهت كتاب درباره دو موضوع اساسی یعنی مدیریت بازاریابی و جهان‌گردی و توریسم به ارائه مطالب متنوعی می‌پردازد .عناوین پاره‌ای از فصول كتاب به قرار ذیل است : محیط بازاریابی در صنعت گردشگری، مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، رفتار مصرف كننده، رفتار خرید سازمانی، برنامه‌ریزی بازاریابی، پیش‌بینی تقاضا، برنامه‌ریزی بودجه‌ها، پژوهش بازاریابی در صنعت گردشگری، نظام توزیع در صنعت گردشگری، و عناصر ارتباطات ."
برنامه‌ریزی و سرپرستی گشتها
مولف: بهرام رنجبریان , محمد زاهدی
انتشارات : چهارباغ اصفهان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: طراحی و برنامه‌ریزی بسته سفر، از جذاب‌ترین كارها در صنعت گردشگری به شمار می‌رود. تور گردانان به عنوان مونتاژكاران صنعت سفر شناخته می‌شوند كه اجزاء گوناگون بسته‌ها را از عرضه كنندگان اصلی تأمین می‌كنند. دركتاب حاضر، ضمن معرفی مفهوم بسته سفر وانواع آن، به عرضه كنندگان این بسته پرداخته شده و فرآیند برنامه‌ریزی بنگاه‌های تورگردان بررسی گردیده است. تور در صنعت گردشگری عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر سفر، شامل اقامت، تغذیه، حمل و نقل كه از سوی یك بنگاه برنامه ریز سفر برای گردشگری در قالب یك بسته سفرعرضه و توسط آن، مجموعه فعالیت‌های روزانه گروه ومسیر و برنامه سفر تهیه می‌شود. طراحی و تدوین یك برنامه كسب و كار، برای بنگاه تورگردان شامل انجام تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در بازار رقابتی، تعیین حوزه هایی كه تلاش فروش باید در آنجا متمركز شود، بازارهای تعیین كننده اهداف تورگردان‌ها،‌طراحی و اجرای استراتژی ارتباط با بازارهای هدف و اجرا و ارزیابی برنامه بنگاه است. تأمین و عرضه قمیت گذاری، بسته سفر، تورگردانان، برنامه‌ریزی بنگاه تورگردان، مطالعات مقصد، تنظیم برنامه بسته سفر، بازاریابی بسته‌های سفر، روش‌های تبلیغ و عملیات تورگردانی پاره‌ای از موضوعات كتاب هستند.
گردشگری در عصر نوین
مولف: وحید بهبودی
انتشارات : نیكان كتاب زنجان
تاریخ انتشار: 1388
چکیده: برای ارائه ی اطلاعات موردنیاز برای سفر به کشورهایی چون ترکیه، چین،استرالیا، آمریکا، ایتالیا، عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی و... به گردشگران ایرانی، کتاب حاضر تدوین و به چاپ رسیده است. این اطلاعات شامل ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، جاذبه های گردشگری، نقشه های راهنما، راهنمای دریافت ویزا، سفارتخانه ها و مراکز مهم خرید در کشورهای مورد نظرمی باشد. در بخش پیوست های کتاب نیز تعدادی سایت توریستی و عکس رنگی از جاذبه های گردشگری کشورهای مذکورآورده شده و توضیحاتی نیز در مورد ویزای شنگن ارائه شده است."
توریست و جهانگرد کیست؟
مولف: حسین صدر
انتشارات : كتابسرای ‌تندیس
تاریخ انتشار: 1381
چکیده: كتاب حاضر مشتمل بر خاطرات، تجربیات، توصیه‌ها و رهنمودهای مولف در خصوص سفر به نقاط مختلف دنیا است كه با عناوینی از این دست فراهم آمده است" : انگیزه، هدف و مقدمات سفر"، "حفظ پول و لوازم"، "خرید لوازم از محل مناسب"، "امنیت در پاریس " جاذبه‌های كشور ایران برای سیاحت"، "مراكز دیدنی در تركیه"، "مذهب در یونان"، "قانون در سوئیس"، "قدمت بناهای وین "و "گردشگاه‌های اطریش ."نگارنده در قسمت‌های مختلف كتاب به فواید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهانگردی اشاره كرده است."
برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی
مولف: سازمان‌جهانی‌جهانگردی
مترجم: محمود عبدالله‌زاده
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: در نوشتار حاضر مطالبی در زمینه جهان‌گردی از سوی "سازمان جهانی جهان‌گردی" فراهم آمده است .در این كتاب ضمن به دست دادن تعریفی از جهان‌گردی ;فرآیندها، برنامه‌ریزی، توسعه و انواع راهبردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن تشریح می‌شود .بخش نخست با عنوان "روش‌های برنامه‌ریزی جهان‌گردی "در ده فصل تنظیم شده كه عناوین پاره‌ای از آنها بدین قرار است" : اهمیت برنامه‌ریزی جهان‌گردی"، "فرآیند برنامه‌ریزی جهان‌گردی"، "ملاحظات سیاست جهان‌گردی و برنامه‌ریزی ساختاری "و "انجام و كنترل طرح ."بخش دوم با عنوان "مطالعات موردی برنامه‌ریزی جهان‌گردی "شامل 26فصل است كه طی آن، انواع سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ریزی‌ها، استانداردها و موضوعات دیگر درباره كشورهای مختلف جهان، از قبیل : زنگبار، بنگلادش، فیلیپین، مكزیك، سنگال، تبت، عمان، سری‌لانكا و مالدیو شرح داده شده است ."
ژئوتوریسم (جهانی)
مولف: راس‌كی داولینگ , دیوید نیوسام
مترجم: عادل نجف‌زاده , بهرام نكوئی‌صدری
انتشارات : سازمان منطقه آزاد ارس، مركز مطالعات راهبردی
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: منظور از ژئوتوریسم توصیف شده در این كتاب، تمركز اصلی روی پدیده‌های زمین‌شناختی است كه در آن هدف از گردش، بازدید و تماشای یك جاذبه زمین‌شناسی است. در بخش نخست كتاب، در یك كنكاش و بررسی توصیفی، منابع قابل استفاده در بحث ژئوتوریسم در تعداد زیادی از كشورهای جهان در دسترس گذاشته شده است. در بخش دوم، خوانندگان با جنبش ژئوپارك آشنا می‌شوند. و نگارندگان مطالعات موردی در زمینه ژئوپارك‌ها (زمین گردشگاه‌ها) را در ممالك اروپایی و چین مطرح می‌سازد. در بخش سوم نیز، مطالعات موردی در زمینه ژئوتوریسم را در عمل و در طیفی از سطوح مختلف مجموعه‌های گردش‌گری ارائه می‌نمایند. فصل آخر، فهرست كوتاهی از مطالب و یافته‌هاست كه در آن نگارندگان، مطالبی را كه خط ‌مشی سراسر كتاب بوده است، مشخص ساخته است."
اصول طلایی کسب و کار در صنعت گردشگری
مولف: محمدجواد حافظی
انتشارات : روستا مشهد
تاریخ انتشار: 1387
چکیده: مجموعه حاضر مشتمل بر متن اسنادی مربوط به سال‌های 1301تا 1357ه‌.ش است كه ضمن آنها اقدامات و فعالیت‌های افراد و سازمان‌های دولتی برای رفع موانع متعدد صنعت جهانگردی در ایران نشان داده شده است .علاوه بر آن، تاریخچه مستندی از تشكیل ادارات و سازمان‌های مختلف، روابط جهانگردی ایران با كشورهای خارجی، اجرای طرح‌های زیر بنایی، توسعه گردشگری داخلی و اعطای تسهیلات به جهانگردان خارجی، فراهم آمده است ."
گردشگری شهری در ایران و جهان
مولف: احمد دیناری
انتشارات : واژگان خرد مشهد
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: كتاب حاضر كه با هدف بررسی جایگاه و اهمیت توریستی شهرها، نقش دستگاه‌های دولتی محلی در توسعه گردشگری در شهرها، برنامه‌ریزی‌های جهانی در زمینه گردشكری شهری و همچنین راهبردهای توسعه گردشگری شهری در شهرهای بزرگ جهان و ایران و آشكار نمودن پیامدهای مثبت این نوع گردشگری به نگارش درآمده‌است؛ شامل هفت فصل است، فصل اول: گردشگری شهری، مفاهیم، قلمرو، تحول و تنگناها ـ فصل دوم: شهر و گردشگری ـ فصل سوم: جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری شهرها ـ فصل چهارم: شهرهای توریستی، انواع و روش تحقیق ـ فصل پنجم: بازاریابی و تبلیغات گردشگری شهری ـ فصل ششم: مدیریت شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری و فصل هفتم: گردشگری شهری در مشهد مقدس.
شناخت روحیات ملل
مولف: اصغر حیدری
انتشارات : مهكامه
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: همان‌گونه که هر کشور زبان خاص خود را دارد، فرهنگ هر کشور نیز با کشور دیگر فرق می‌کند. در نتیجه آداب و رسوم کشورها با هم متفاوت می‌شود. آداب و رسوم هر کشور را مردم آن کشور می‌سازند. آداب و رسوم کشورهای مختلف دنیا، گاهی به هم شبیه هستند و گاه بسیار متفاوت. این کتاب در شش فصل به گونه‌ای تقسیم شده که مطالب آن، بتواند پاسخگوی مخاطب در زمینه آشنایی با روحیات ملل و فرهنگ‌های گوناگون باشد. عنوان‌ فصل‌های شش‌گانه کتاب به قرار زیر است: فرهنگ و ارتباطات میان فرهنگی؛ نمادها و نشانه‌های ملل مختلف؛ باورها، اعتقادات و رسوم خاص ملل و فرهنگ‌ها؛ فرهنگ، روابط اجتماعی و روحیات ملل کشورهای آسیایی و آفریقایی؛ فرهنگ، روابط اجتماعی و روحیات ملل کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا؛ و ادیان بزرگ."
جهانگردی
مولف: مهدی داودی
انتشارات : مبنای خرد
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: صنعت توریسم از پویاترین بخش‌های اقتصاد كشورها است، تا جایی كه می‌توان آن را به منزله‌ی یكی از منابع مهم توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی به شمار آورد. در جهان امروز توریسم یكی از مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای معرفی فرهنگ خود به سایر ملل است. امروزه جهان‌گردان، پیام‌آوران صلح و دوستی تلقی شده و می‌توانند در كاهش بحران‌ها در سطح جهانی نقش‌آفرینی نموده و نشردهندگان صلح و دوستی باشند. توریسم، گردش‌گری و یا جهان‌گردی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود كه طی آن انسان‌ها برای بهره‌گیری معنوی از طبیعت، آشنایی با فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم سایر ملت‌های كره‌ی زمین، اقدام به سفر به آن نقطه می‌كنند و در راه این سفر نیازمند خدماتی هستند كه مجموع آن‌ها فعالیت‌های توریسم را شكل می‌دهند. در همین راستا نگارنده‌ی كتاب حاضر، در محیط‌های مختلف جغرافیایی، دست‌یابی به توریسم پایدار، حفظ محیط زیست و برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت را بررسی كرده و در نهایت از مجموع یافته‌های خویش برای توسعه‌ی پایدار جهان‌گردی و افزایش میزان گردش‌گران در ایران الگوها و راه‌كارهایی را مطرح نموده است."
بازاریابی گردشگری
مولف: بهرام رنجبریان , نویسنده: محمد زاهدی
انتشارات : چهارباغ اصفهان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: بازاریابی فرآیندی مدیریتی است كه نیازهای مشتری را شناسایی، پیش‌بینی و تامین می‌كند؛ طوری كه متضمن كارایی و سودآوری نیز باشد. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است و این صنعت به یكی از بزرگ‌ترین زمینه‌های كسب و كار در جهان مبدل شده است. بنگاه‌های گردشگری محصولات گردشگری را از قبیل محل اقامت، حمل و نقل و غذا تامین می‌كنند. نویسنده كتاب حاضر به تعریف بازاریابی پرداخته و مباحثی مانند محیط بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، برنامه‌ریزی استراتژیك بازاریابی، بازاریابی مقاصد گردشگری، و بازاریابی رستوران را مطرح كرده است."
کتابخانه‌ها و گردشگری فرهنگی: فرصتی برای توسعه خدمات اطلاع‌رسانی
مولف: حسن اشرفی‌ریزی , زهرا كاظم‌پور
انتشارات : چاپار
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: موضوع کتاب حاضر، بررسی پدیده گردشگری فرهنگی، با محوریت کتابخانه‌های کشور است. مطالب کتاب، در دو بخش کلّی تنظیم شده است. بخش اوّل به کلیات گردشگری اختصاص دارد. در بخش دوم، با عنوان «کتابخانه‌ها و گردشگری فرهنگی»، کتابخانه‌های مهم دنیا معرفی می‌شود و برنامه‌های جذب گردشگری در کتابخانه‌ها شرح داده می‌شود. در رابطه با موضوع این کتاب، اثری تاکنون تألیف نشده و تازگی موضوع، از ویژگی‌های شاخص کتاب حاضر است. مخاطبان اصلی اثر، کتابداران و مدیران کتابخانه‌ها و مسئولان فرهنگی هستند."
گردشگری در 20 کشور جهان
مولف: احمد دیناری
انتشارات : واژگان خرد مشهد
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: برای ارائه ی اطلاعات موردنیاز برای سفر به کشورهایی چون ترکیه، چین،استرالیا، آمریکا، ایتالیا، عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی و... به گردشگران ایرانی، کتاب حاضر تدوین و به چاپ رسیده است. این اطلاعات شامل ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، جاذبه های گردشگری، نقشه های راهنما، راهنمای دریافت ویزا، سفارتخانه ها و مراکز مهم خرید در کشورهای مورد نظرمی باشد. در بخش پیوست های کتاب نیز تعدادی سایت توریستی و عکس رنگی از جاذبه های گردشگری کشورهای مذکورآورده شده و توضیحاتی نیز در مورد ویزای شنگن ارائه شده است."
خوشه گردشگری: رهیافتی نوین در توسعه صنعت گردشگری
مولف: سیدعبدالله حسینی
انتشارات : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تاریخ انتشار: 1385
چکیده: این كتاب به منظور ترسیم الگویی مناسب با هدف توسعه‌ی صنعت گردشگری كشور ـ با استفاده از تجارب كشورهای دیگر ـ فراهم آمده است. در بخش نخست كتاب راهبردهای توسعه‌ی رهیافت خوشه‌ای به عنوان رویكرد موفق توسعه و هم پیوندی بنگاه‌های كوچك و متوسط با یك‌دیگر مطرح گردیده است. در بخش دوم رهیافت خوشه‌ای با تأكید بر خوشه‌های صنعتی و مفهوم خوشه به همراه چند نمونه‌ی موفق از برخی كشورهای منتخب بررسی شده است. هم‌چنین در این فصل به تشریح مدل رایج توسعه خوشه پرداخته شده و صنعت موزیك ایرلند را به عنوان صنعتی كه تعامل فعالی با صنعت گردشگری این كشور دارد در قالب مدل بیان شده است. در بخش سوم چند نمونه‌ی موفق توسعه‌ی صنعت گردشگری از طریق رهیافت خوشه‌ای تبیین گردیده و به تشریح تجارب موفق خوشه‌ی گردشگری در كشورهای آفریقای جنوبی، لبنان، اسكاتلند، اندونزی، اسپانیا، اردن و تایلند و هم‌چنین ترسیم ارتباط این خوشه‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی نشان داده شده و در بخش چهارم به راه‌كارهای سیاسی به منظور توسعه گردشگری مبتنی بر تجارب كشورهای منتخب اشاره گردیده است. در كتاب چنین نتیجه‌گیری شده است: "تجربه كشورهای دیگر نشان می‌دهد كه تشكیل خوشه‌ها با هدف انجام عملیات بازاریابی و طراحی، موفق‌تر از تشكیل خوشه‌هایی بوده است كه در خود عملیات تولید همكاری داشته‌اند. در حقیقت خوشه‌هایی كه با هدف ایجاد كانال‌های بازاریابی و هم‌چنین ایجاد ظرفیت برای پاسخ به تغییرات بازار تشكیل شده‌اند، عملكرد چشمگیرتری داشته‌اند. بر این اساس تشكیل خوشه با سه هدف عمده صورت می‌پذیرد كه عبارت‌اند از: 1- جهت‌گیری برای تامین نیازهای مشتری؛ 2- تشكیل خوشه باید به انتقال تجارب شركت‌های عضو به یك‌دیگر منجر شود و هزینه‌ی مبادلات را كاهش دهد. 3- كمك به تشكیل خوشه باید موجب ایجاد یك فرایند بهبود مستمر گردد، چنان كه میزان وابستگی این شركت‌ها به حمایت‌های خارجی در طول زمان به حداقل ممكن برسد."
جهانگردی به عنوان یک ارتباط میان‌فرهنگی: مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسلامی
مولف: محمدهادی همایون
انتشارات : دانشگاه امام صادق (ع)
تاریخ انتشار: 1384
چکیده: در كتاب حاضر، نخست وضعیت موجود جهانگردی با عنوان ارتباط میان فرهنگی در جهان معاصر بررسی شده است. نگارنده ضمن بررسی تاریخی، نقش تمدن‌ساز جهانگردی را در خصوص دو تمدن اسلام و غرب بیان كرده است. سپس ضمن توضیح و تبیین عناصر و ویژگی‌های جهانگردی، بر مساله‌ی آسیب‌شناسی این روند و ظهور جهانگردی توده به عنوان نتیجه‌ی توده‌ای شدن انسان‌ها در دوران معاصر و شكل‌گیری جامعه، فرهنگ، و ارتباطات توده تاكید شده و سعی گردیده وضعیت و ماهیت جهانگردی در جهان معاصر متاثر از تمدن غرب بررسی شود، و در ادامه روند توسعه‌ی جهانگردی توده در جهان معاصر به همراه شرایط جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است. هم‌چنین، جهانگردی از دیدگاه اسلام و منابع اسلامی با توجه بیش‌تر به آن چه در فرهنگ اسلامی در خصوص جهانگردی یافت می‌شود، بررسی شده و در پایان با درنظر گرفتن سه حوزه‌ ایران، اسلام، و جهان معاصر و با محوریت قراردادن ایران، راه‌كارهایی برای چگونگی توسعه‌ی جهانگردی در كشور بر اساس عناصر جهانگردی به عنوان یك ارتباط میان‌فرهنگی مطرح گردیده است."
اکوتوریسم: اصول، تجربیات و سیاست‌ها
مولف: مگان اپلروود
مترجم: نگار قدیمی
انتشارات : افكار
تاریخ انتشار: 1386
چکیده: اكوتوریسم یا طبیعت‌گردی یكی از شاخه‌های گردشگری مبتنی بر جاذبه‌های طبیعی و نیز سفری مسئولانه به مناطق طبیعی است كه در آن بر حفظ محیط زیست و رفاه مردم بومی تاكید می‌شود. هم‌چنین به عنوان بخشی از صنعت گردشگری، شامل مجموعه‌ای از تجارت‌های محلی با ابعاد كوچك و متوسط، جوامع و سازمان‌های غیردولتی است كه در توسعه و اجرای برنامه‌های اكوتوریسم در مناطق دوردست و آسیب‌پذیر برای تورهای جمعی یا گردشگران مستقل فعالیت می‌كنند. از سال 1990، اكوتوریسم به عنوان وسیله‌ای برای توسعه‌ی پایدار توسط سازمان‌های غیردولتی، كارشناسان توسعه و مراكز دانشگاهی مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت. اكوتوریسم، صنعتی كوچك، و در حال رشد است و مانند هر فعالیت تجاری دیگر متاثر از قواعد و قوانین بازار است. و از آن‌جا كه حفاظت از محیط زیست، یكی از اركان اكوتوریسم است، این صنعت توانسته است به یك منبع مهم درآمد برای منابع طبیعی نیازمند حفاظت تبدیل شود. در این راستا، در كتاب حاضر، مطالبی در باب جهانگردی زیست‌محیطی، اصول و استانداردهای صنعت گردشگری و بازار توریسم، ریشه‌های تاریخی اكوتوریسم، بخش اقتصادی آن، تعداد اكوتوریست‌ها، جمعیت‌شناسی گردشگران طبیعی، فروشنده‌های محلی، آژانس‌های مسافرتی و.... بیان گردیده است."
آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم (3): راهنمای تربیت مدیر روابط عمومی
مولف: موسسه‌ی آموزشی ماكائو (MORS) ,
مترجم: مهدخت تركمان
انتشارات : سیمین
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: كتاب حاضر كه به اهتمام سه تن از اساتید و متخصصان مركز نشر دانشگاهی كشور فرانسه تدوین شده، حاوی گفتارهایی در خصوص آمایش جهان گردی است . در این كتاب، پس از مروری اجمالی بر سوابق تاریخی برنامه‌ریزی و آمایش جهان‌گردی در جهان ;فنون برنامه‌ریزی آمایش جهان‌گردی، و روش‌های ارزیابی آن ذكر می‌شود .بخش از كتاب نیز به رهنمودهایی برای گذران اوقات فراغت در ساحل، كوهستان، روستا و شهر ـ به عنوان اماكن اصلی آمایش جهان گردی، ـ اختصاص می‌یابد ."
توریسم ورزشی
مترجم: سیدكورش مجتبوی هومن بهمن‌پور
انتشارات : كمیته ملی المپیك جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1387/8/28
چکیده: گردشگری، ورزش و فرهنگ، سه مفهومی هستند كه هریك در جای خود شاخص بوده، با ارزش‌ها و ویژگی‌های گوناگون و متقابل كه در نهاد بسیاری از جوامع در سراسر جهان وجود دارد، دنیای امروز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. درج? ارتباط میان ورزش، توریسم و فرهنگ به لحاظ نهادهای شغلی، توان علمی و حساسیت‌های مربوطه متنوع است. واژ? گردشگری ورزشی از آن رو ابداع شده است كه استفاده از ورزش را برای گردشگری بهتر تفهیم كند. پدید? گردشگری ورزشی از طریق رویدادهای بزرگ ورزشی همانند بازی‌های المپیك در معرض تماشا قرار داده شده و مطرح گردیده است. گردشگری ورزشی باعث پر شدن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی مردم و هم‌چنین افزایش و تحكیم دوستی و صلح و حسن نیت بین ملت‌ها می‌شود. افزون بر این، گردشگری ورزشی پل‌های ارتباطی میان فرهنگ‌های گوناگون، شیوه‌های زندگی و باورهای مردم را ایجاد می‌كند. كتاب پیش رو با این هدف تدوین شده است كه خوانندگان علاقمندی كه حتی با مفاهیم اولیه صنعت گردشگری ورزش آشنایی ندارند، بتوانند با مطالع? آن، آگاهی و سطح دانش خود را افزایش دهند و به دیگران نیز منتقل كنند. تاریخچ? گردشگری، وضعیت كنونی گردشگری در جهان، نقش صنعت گردشگری در گسترش ورزش، مشاركت گردشگری و فرهنگ، و فرصت‌های گردشگری ورزشی در ایران پاره‌ای از موضوعات كتاب هستند."
برنامه‌ریزی و سرپرستی گشت ها
مولف: بهرام رنجبریان , نویسنده: محمد زاهدی
انتشارات : چهارباغ اصفهان
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: طراحی و برنامه‌ریزی بسته سفر، از جذاب‌ترین كارها در صنعت گردشگری به شمار می‌رود. تور گردانان به عنوان مونتاژكاران صنعت سفر شناخته می‌شوند كه اجزاء گوناگون بسته‌ها را از عرضه كنندگان اصلی تأمین می‌كنند. دركتاب حاضر، ضمن معرفی مفهوم بسته سفر وانواع آن، به عرضه كنندگان این بسته پرداخته شده و فرآیند برنامه‌ریزی بنگاه‌های تورگردان بررسی گردیده است. تور در صنعت گردشگری عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر سفر، شامل اقامت، تغذیه، حمل و نقل كه از سوی یك بنگاه برنامه ریز سفر برای گردشگری در قالب یك بسته سفرعرضه و توسط آن، مجموعه فعالیت‌های روزانه گروه ومسیر و برنامه سفر تهیه می‌شود. طراحی و تدوین یك برنامه كسب و كار، برای بنگاه تورگردان شامل انجام تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در بازار رقابتی، تعیین حوزه هایی كه تلاش فروش باید در آنجا متمركز شود، بازارهای تعیین كننده اهداف تورگردان‌ها،‌طراحی و اجرای استراتژی ارتباط با بازارهای هدف و اجرا و ارزیابی برنامه بنگاه است. تأمین و عرضه قمیت گذاری، بسته سفر، تورگردانان، برنامه‌ریزی بنگاه تورگردان، مطالعات مقصد، تنظیم برنامه بسته سفر، بازاریابی بسته‌های سفر، روش‌های تبلیغ و عملیات تورگردانی پاره‌ای از موضوعات كتاب هستند."
گردشگری (ماهیت و مفاهیم)
مولف: محمدحسین پاپلی‌یزدی , مهدی سقایی
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1385
چکیده: كتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ی جغرافیا و صنعت گردشگری در مقطع كارشناسی ارشد به منزله‌ی منبع كمك‌درسی گردشگری به ارزش 2 واحد منظور شده است و این مباحث را دربرمی‌گیرد: تعاریف و مفاهیم گردشگری، گونه‌شناسی گردشگری، مدرنیته و گردشگری، پسامدرنیته و گردشگری، فراپسامدرن و گردشگری. نگارنده پس از ذكر مطالب یاد شده تصریح می‌كند. "اگر بتوان یك نتیجه‌ی غایی از توسعه‌ی گردشگری انتظار داشت، آن عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی یا ایجاد تعادل‌های نسبی در توسعه‌ی مناطق و یا توزیع صحیح درآمدها و زیرساخت‌ها در سطح مناطق است". نگارنده راه‌های به كمال رسیدن در این صنعت و تبدیل آن به ابزاری برای توسعه‌ی پایدار را چنین برمی‌شمارد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، داشتن اهداف مشخص، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های بین‌المللی، احترام به تجربه‌های اندوخته شده، ایجاد زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی و بسترسازی قانونی، داشتن روابط بین‌المللی حساب شده و مناسب، داشتن عزم ملی در امر توسعه، كاهش تصدی‌گری دولت، افزایش نظارت دولتی، كاهش بوروكراسی، و ایجاد شركت‌ها و تعاونی‌های معتبر و منظم."
گردشگری بین‌المللی
مولف: فرانسوا ولا , لیونل بشرل
مترجم: محمدابراهیم گوهریان , محمدمهدی كتابچی
انتشارات : موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌كبیر
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: در كتاب حاضر دیدگاه جدیدی از دانش جهانگردی معاصر كه توسط "فرانسوالا" و "یونل بیچریل" دو تن از صاحب‌نظران صنعت گردشگری، طی تحقیقات انجام شده مطرح گردیده است. بدین سان، در كتاب قانون عرضه و تقاضا همراه با تحلیلی از بازاریابی، تاثیرهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، زمینه‌های توسعه و خط مشی گردشگری بیان شده است، در فصل نخست كتاب مفاهیم، تعاریف و، ویژگی‌های گردشگری مطرح شده سپس در فصل دوم، بازارهای گردشگری در مناطق شش‌گانه‌ بررسی می‌شود. فصل سوم و چهارم، به جنبه‌های نظری عوامل تعیین كننده‌ی اقتصاد گردشگری در بازاریابی اختصاص دارد. در فصل پنجم به آمارهای صنعت گردشگری، اشتغالزایی، آموزش نیروی انسانی، پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی، تاثیرهای آن بر تجارت جهانی، تراز پرداخت‌ها و تراز سرمایه‌ای این صنعت اشاره شده است. فصل ششم درباره‌ی سازمان‌های گردشگری و سیاست‌های پیشبردی آنان است كه در پایان، سیاست‌ها و راه‌كارهای توسعه‌ی گردشگران در كشورهای مختلف صنعتی بررسی می‌شود."
مبانی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری روستایی
مولف: محمدرضا بمانیان , هادی محمودی‌نژاد
انتشارات : طحان
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: صنعت گردشگری با فراهم نمودن شرایطی برای استراحت، و كسب انرژی برای از سرگیری فعالیت‌های شغلی و اجتماعی، باعث می‌شود انسان‌ها در جان و تن خود احساس تازگی كنند و ضمن لذت بردن از شگفتی‌های طبیعی و انسان ساخت، هم‌زمان بتوانند با فرهنگ‌ها و تفاوت‌های یك‌دیگر آشنا شوند. نگارنده در كتاب حاضر، ضمن بیان كلیاتی در خصوص تاریخچه و تعاریف اصطلاحات گردشگری، اصول و توسعه صنعت گردشگری و نیز مدیریت و بازاریابی این صنعت را بررسی می‌كند. این كتاب به منزله كتاب درسی به ارزش 2 واحد برای دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته جغرافیا در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد تدوین شده است."
مدیریت مقصد توریسم
مولف: سیدعلی دلبری , محمدهادی رجبی
انتشارات : مهكامه
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: کتاب حاضر با هدف تبیین چگونگی اجرای مفاهیم مدیریت با استفاه از مدل‌ها، دستورالعمل‌ها و مطالعات موردی نگاشته شده است. این کتاب، اولین اثری است که در زمینه مدیریت مقصد از طرف سازمان جهانی توریسم منتشر شده است. ساختار کتاب آموزشی و تحلیلی است و با زبانی روان و علمی نگاشته شده است. مطالب کتاب در هشت فصل تدوین شده است و طی آن موضوعاتی چون: تعریف مدیریت مقصد، بنیان‌های استراتژیک بازاریابی مقصد، تضمین کیفیت تجربه بازدید کنندگان، ارتباط با کسب و کار الکترونیک و سازماندهی مدیریت مقصد، بحث و بررسی شده است."

مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم
  مولف: اندی درام , الن مور
   مترجم: محسن رنجبر
انتشارات : آییژ
تاریخ انتشار: 1388
چکیده: اكوتوریسم یكی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط جهان است و فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدكنندگان قرار می‌دهد تا به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و طبیعت پی ببرند. این شرایط برای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست طبیعی درآمد خوبی ایجاد می‌كند. شهرت اكوتوریسم در این است كه ابزار مناسبی برای محافظت از نواحی محسوب می‌شود. این كتاب جلد اول از مجموعه كتاب‌های راهنمای اكوتوریسم است و به معرفی دست‌اندركاران اصلی و بررسی نقش آنها در برنامه‌ریزی و توسعه اكوتوریسم اختصاص دارد. مفهوم و فرایند تحول در ماهیت اكوتوریسم، نقش مناطق محافظت شده و مدیران آنها در مدیریت و توسعه اكوتوریسم، نقش NGOها در مدیریت و توسعه اكوتوریسم در مناطق حفاظت شده، و ساختار و نقش صنعت گردشگری در توسعه اكوتوریسم برخی از موضوعات كتاب است.
توسعه گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار)
  مولف: محمدرضا رضوانی
انتشارات : دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: 1391
  چکیده: در این کتاب، به بررسی سیاست‌های برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در ارتباط با توسعه گردشگری در کشور پرداخته شده است. کتاب حاضر، با هدف تحلیل سیاست‌های توسعه گردشگری در مسیر تحقق اهداف برنامه‌های سوم و چهارم توسعه تدوین گردیده است. نگارنده، در این نوشتار بر آن است که براساس قابلیت‌های مفهوم مرجعیت به بررسی سیاست‌های توسعه گردشگری پرداخته و چگونگی اهداف توسعه گردشگری را بررسی نماید. کتاب؛ مشتمل بر سه فصل است که عناوین آن‌ها عبارت‌اند از: کلیات و مبانی نظری؛ نقش و تأثیر مرجعیت‌ها بر سیاست‌های گردشگری؛ و نتایج و عملکرد سیاست‌های توسعه گردشگری.
گردشگری شهری
  مولف: محمدتقی رهنمایی
  انتشارات : سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: گردشگری شهری موضوع نسبتا جدید از گردشگری است كه سابقه طرح آن در محافل علمی به كم‌تر از دو دهه می‌رسد. نگارنده در كتاب حاضر سعی دارد با طرح مباحث نظری و پایه‌ای گردشگری شهری و با بررسی نمونه‌های موردی، توجه علاقه‌مندان به مباحث گردشگری، برنامه‌ریزان شهری را جلب و بر اهمیت و نقش گردشگری شهری تاكید نماید. وی كتاب را در هشت فصل با این عناوین به نگارش درآورده است: تعاریف و مفاهیم گردشگری، شهر و گردشگری، عناصر و فرصت‌های گردشگری شهری، ارزیابی تاثیر گردشگری در شهر، راهبرد گردشگری شهری، گردشگری و برنامه‌ریزی شهری، و بررسی نمونه‌هایی از شهرهای گردشگری ایران و جهان."
شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی
مولف: محمود ضیایی، مژگان تراب‌احمدی
انتشارات : علوم اجتماعی
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: گردشگری به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود كه در جریان مسافرت یك گردشگر اتفاق می‌افتد. این فرآیند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه‌ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می‌شود. هم‌چنین فعالیت‌هایی را كه گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می‌دهد، نظیر خرید كالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز دربرمی‌گیرد. نگارنده در كتاب حاضر مفاهیم و مبانی صنعت گردشگری و مولفه‌های آن و نیز جایگاه این صنعت در عصر جدید را بیان می‌كند. بدین‌منظور كتاب را در نه فصل تنظیم كرده است. عنوان برخی از مباحث كتاب عبارت‌اند از: انواع گردشگری و دلایل سفر گردشگران؛ آثار گردشگری؛ سازمان‌دهی گردشگری و سازمان‌های مرتبط و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گردشگری."
سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی توریسم
مولف: منوچهر فرج‌زاده
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: در این كتاب علاوه بر تبیین مفهوم و معرفی توابع سازمان اطلاعات جغرافیایی (ساج)، چارچوب مفهومی و مفاهیم پایه‌ی برنامه‌ریزی توریسم كه در "ساج" كاربرد دارد، نیز، سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی توریسم با الزامات خاص هر یك تشریح گردیده؛ هم چنین استفاده‌ی عملی از ساج برای برنامه‌ریزی توریسم در سه فصل بیان شده كه نشانگر كاربردهای مختلف ساج است.
مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری
مولف: رحیم حیدری‌چیانه
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1387
چکیده: صنعت گردشگری با فراهم نمودن شرایطی برای استراحت، و كسب انرژی برای از سرگیری فعالیت‌های شغلی و اجتماعی، باعث می‌شود انسان‌ها در جان و تن خود احساس تازگی كنند و ضمن لذت بردن از شگفتی‌های طبیعی و انسان ساخت، هم‌زمان بتوانند با فرهنگ‌ها و تفاوت‌های یك‌دیگر آشنا شوند. نگارنده در كتاب حاضر، ضمن بیان كلیاتی در خصوص تاریخچه و تعاریف اصطلاحات گردشگری، اصول و توسعه صنعت گردشگری و نیز مدیریت و بازاریابی این صنعت را بررسی می‌كند. این كتاب به منزله كتاب درسی به ارزش 2 واحد برای دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته جغرافیا در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد تدوین شده است."
کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم
مولف: جعفر كریمی , محمدرضا محبوب‌فر
انتشارات : اركان دانش اصفهان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: راهنمایی تور از جمله مشاغل جدابی است كه چشم‌انداز بیرونی آن، فردی را نشان می‌دهد كه سرحال و با اعتماد به نفس بالا است و در عین حال آمادگی دارد تا گروه گردشگران را در مقصدی همراهی ‌كند. راهنمایان گشت را باید خط مقدم ارتباط میان جامعه و مقصد گردشگرانی دانست كه به آن وارد می‌شوند. این گروه از فعالین صنعت گردشگری، نماینده مردمانی هستند كه سرزمین آنها مورد بازدید قرار می‌گیرد و از این جهت رسالتی قابل توجه در ارائه تصویری صادقانه و دلنشین از جامعه خود به میهمانان وارد شده، برعهده دارند. به همین دلیل انتخاب و آموزش آنها وظیفه سازمان‌های گردشگری و نهادهای علمی به حساب می‌آید. نگارنده در این كتاب به بررسی وظایف راهنمایان، ویژگی‌های آنان و شرایط حاكم بر فعالیت آنها پرداخته و در نه فصل با عناوین زیر به نگارش درآمده است: راهنمای تور و وظایف او؛ ویژگی‌های راهنمایان؛ ماهیت شغلی راهنمایان تور؛ گزینش آموزش و صدور محور فعالیت، آفات راهنمایی تور؛ ارتباط غیركلامی در راهنمایی تور؛ راهنمایی گشت در عمل؛ فناوری اطلاعات و راهنمایی تور؛ و سازمان‌های مرتبط با فعالیت راهنمایان."
فن راهنمایی گشت
مولف: محمد زاهدی , ارسلان بلالی
انتشارات : چهارباغ اصفهان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: راهنمایی تور از جمله مشاغل جدابی است كه چشم‌انداز بیرونی آن، فردی را نشان می‌دهد كه سرحال و با اعتماد به نفس بالا است و در عین حال آمادگی دارد تا گروه گردشگران را در مقصدی همراهی ‌كند. راهنمایان گشت را باید خط مقدم ارتباط میان جامعه و مقصد گردشگرانی دانست كه به آن وارد می‌شوند. این گروه از فعالین صنعت گردشگری، نماینده مردمانی هستند كه سرزمین آنها مورد بازدید قرار می‌گیرد و از این جهت رسالتی قابل توجه در ارائه تصویری صادقانه و دلنشین از جامعه خود به میهمانان وارد شده، برعهده دارند. به همین دلیل انتخاب و آموزش آنها وظیفه سازمان‌های گردشگری و نهادهای علمی به حساب می‌آید. نگارنده در این كتاب به بررسی وظایف راهنمایان، ویژگی‌های آنان و شرایط حاكم بر فعالیت آنها پرداخته و در نه فصل با عناوین زیر به نگارش درآمده است: راهنمای تور و وظایف او؛ ویژگی‌های راهنمایان؛ ماهیت شغلی راهنمایان تور؛ گزینش آموزش و صدور محور فعالیت، آفات راهنمایی تور؛ ارتباط غیركلامی در راهنمایی تور؛ راهنمایی گشت در عمل؛ فناوری اطلاعات و راهنمایی تور؛ و سازمان‌های مرتبط با فعالیت راهنمایان.
مدیریت نوین توریسم جهانی: شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسم
  مولف: محمد محمودی‌میمند , امیر مقدمی
  انتشارات : مهكامه
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: کتاب حاضر با هدف تبیین چگونگی اجرای مفاهیم مدیریت با استفاه از مدل‌ها، دستورالعمل‌ها و مطالعات موردی نگاشته شده است. این کتاب، اولین اثری است که در زمینه مدیریت مقصد از طرف سازمان جهانی توریسم منتشر شده است. ساختار کتاب آموزشی و تحلیلی است و با زبانی روان و علمی نگاشته شده است. مطالب کتاب در هشت فصل تدوین شده است و طی آن موضوعاتی چون: تعریف مدیریت مقصد، بنیان‌های استراتژیک بازاریابی مقصد، تضمین کیفیت تجربه بازدید کنندگان، ارتباط با کسب و کار الکترونیک و سازماندهی مدیریت مقصد، بحث و بررسی شده است.
مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری
  مولف: ملانی اسمیت , نیكولا مك‌لئود , مارگارت‌هارت روبرتسون
   مترجم: جعفر باپیری
انتشارات : مهكامه
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: امروزه مردم به سیر و سیاحت به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت و نیز توجه به زیست‌گاه‌های محیطی، توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. صنعت جهان‌گردی اگر خوب هدایت و برنامه‌ریزی شود، یكی از درآمدزاترین و ارزآورترین صنایع است و سهم بسزایی در ایجاد فرصت‌های شغلی، توزیع ثروت، كاهش فقر، سطح زندگی و معیشت افراد جامعه و تعاملات مثبت فرهنگی ایفا می‌كند. نگارنده در این كتاب نخست ضمن بیان اصول جهان‌گردی و گردشگری انواع گردشگران، محیط‌های گردشگری و تاریخچه‌ی گردشگری را بررسی و سپس تاثیرات اقتصادی و نیز فرهنگی ـ اجتماعی این امر را ارزیابی می‌كند. وی در ادامه انواع تاثیر گردشگری بر محیط زیست، مبارزه با آثار سوء آن و مبحث اكوتوریسم را مطرح می‌سازد. در بخش بعدی نیز رابطه‌ی گردشگری و توسعه‌ی پایدار در جامعه و اهداف و ویژگی‌های گردشگری پایدار را بررسی كرده و به مبحث برنامه‌ریزی برای گردش‌گری در سطوح مختلف و مرور سابقه‌ی گردشگری‌ها در ایران می‌پردازد. بخش پایانی به مرور آمار گردشگری بین‌المللی اختصاص دارد."
مدیریت گردشگری و هتل‌داری "رویکردهای کاربردی مدیریت بازاریابی، خدمات، قیمت‌گذاری، ارتباطات، تبلیغات،( CRM...)
مولف: محمدرضا ملازاده‌سردرودی
انتشارات : راه ابریشم
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: نگارنده در كتاب حاضر به ارائه تئوری‌های كاربردی نوین در صنعت گردشگری و هتل‌داری پرداخته است. وی بدین‌منظور، نخست تعریفی جامع از گردشگری و هتل‌داری را ارائه داده، سپس مبانی مدیریت را شرح داده است. در ادامه نیز، درباره مدیریت، بازاریابی، منابع انسانی، خدمات، تبلیغات، مدیریت كیفیت، روابط عمومی و مدیریت قیمت‌گذاری مطالبی را بازگو نموده است. در پایان نیز سازمان‌های گردشگری و هتل‌داری جهان معرفی شده‌اند. عنوان‌های برخی از مطالب كتاب عبارت‌اند از: ابعاد درمان شناختی صنعت گردشگری، بازارها و محصولات صنعت هتل‌داری، بازاریابی الكترونیك در گردشگری، مفهوم كالای فیزیكی و خدمات در صنعت گردشگری و هتل‌داری، و مدیریت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری.
راهنمای تربیت میزبان
مترجم: مهدخت تركمان
انتشارات : سیمین
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: اثر حاضر مجموعه‌ای است از حكایات و اندرزهای ((نصرالدین خوجا)) متخلص به ((ملانصرالدین)) یكی از طنزپردازان شرقی كه در قرن هفتم هجری می‌زیسته است .در مجموعه حاضر این حكایت‌ها را می‌خوانیم : ((نماز یك پا))، ((موز خوردن ملا))، ((ماست شریكی))، ((غیبگویی))، ((گریه و خنده))، ((شوخی كدخدا))، ((ساعت ملا))، ((این منم یا او)) و ...در یكی از حكایات می‌خوانیم : ملا در حالت احتضار زنش را به بالین خویش فرا خواند و گفت: خواهش می‌كنم بهترین جامه‌هایت را بپوش و صورتت را نیز بیارای و در كنار من بنشین .زن ملا با حیرت به صورت شوهرش نگریست و گفت : در این حال زار چه جای آراستن است .آیا می‌خواهی نزد خلایق بدنام شوم و از مرگ شوی خود خوشحال جلوه كنم؟ ملا در همان حال بیماری لبخندی زند و گفت : نه زن عزیز! من می‌خواهم تو زیبا و آراسته باشی تا چنان چه عزرائیل برای گرفتن جان من آمد از تو خوشش بیاید و به من تو را با خود ببرد."
مقدمه‌ای بر ارتباط باستان‌شناسی و گردشگری فرهنگی
  مولف: بهروز افخمی
انتشارات : عیلام
تاریخ انتشار: 1387
چکیده: موضوع کتاب حاضر، معرفی و بررسی جغرافیای توریسم و سفر است. این اثر، منبع مناسبی برای پژوهشگران مدارس و دانشجویان است و هدف کلی آن، ارائه چارچوبی کامل در کنار اطلس کامل گردشگری، برای درک بهتر تمامی سطوح و جنبه‌های سفر و گردشگری است. نگارنده، در این نوشتار بر جنبه تقاضای گردشگری تأکید کرده است. بر این اساس، مطالب اثر در سه فصل تدوین شده است. در فصل اوّل، طی پنج بخش عناصر جغرافیای سفر و گردشگری بررسی شده است. جغرافیای تقاضای گردشگری، جغرافیای منابع گردشگری، آب و هوا و گردشگری و جغرافیای حمل و نقل گردشگری در این فصل مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم، به بررسی جغرافیای منطقه‌ای سفر و گردشگری اختصاص دارد. جغرافیای توریسم خاورمیانه، جنوب آسیا و شرق آسیا در این فصل معرفی شده‌اند. در فصل پایانی نیز، جغرافیای آتی سفر و گردشگری مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم: تجارت اکوتوریسم
  مولف: اندی درام , الن مور
   مترجم: محسن رنجبر
انتشارات : آییژ
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: اكوتوریسم یكی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط جهان است و فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدكنندگان قرار می‌دهد تا به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و طبیعت پی ببرند. این شرایط برای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست طبیعی درآمد خوبی ایجاد می‌كند. شهرت اكوتوریسم در این است كه ابزار مناسبی برای محافظت از نواحی محسوب می‌شود. این كتاب جلد اول از مجموعه كتاب‌های راهنمای اكوتوریسم است و به معرفی دست‌اندركاران اصلی و بررسی نقش آنها در برنامه‌ریزی و توسعه اكوتوریسم اختصاص دارد. مفهوم و فرایند تحول در ماهیت اكوتوریسم، نقش مناطق محافظت شده و مدیران آنها در مدیریت و توسعه اكوتوریسم، نقش NGOها در مدیریت و توسعه اكوتوریسم در مناطق حفاظت شده، و ساختار و نقش صنعت گردشگری در توسعه اكوتوریسم برخی از موضوعات كتاب است."
جهانگردی در چشم‌اندازی جامع
  مولف: چاك گی , ادواردو فایوسولا
   مترجم: علی پارساییان , سیدمحمد اعرابی
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1382
چکیده: نگارنده در این كتاب سعی كرده مشكلات و موانع جهانگردی ایران را از منظر سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه كشور بررسی نماید، هم چنین سیاست‌های تدوینی و تاثیر آن‌ها بر مدیریت، و استفاده از جاذبه‌های جهانگردی، به ویژه جاذبه‌های طبیعی را مطرح سازد."
گردشگری روستایی ایران (جاذبه‌ها، روستاهای شگفت‌انگیز، برنامه‌ریزی)
مولف: جعفر كریمی , محمدرضا محبوب‌فر
انتشارات : اركان دانش اصفهان
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: مؤلف در كتاب حاضر تلاش نموده‌است قابلیت‌های بخش احمدآباد از توابع شهرستان مشهد در زمینه‌‌ی گردشگری روستایی را بیان نموده و راهكارهایی برای بهره‌برداری بهینه از این جاذبه‌ها را معرفی كرده‌است. مطالب كتاب در شش فصل ماهیت گردشگری روستایی، جامعه‌ی میزبان، عرضه‌ی گردشگری، جامعه‌ی میهمان، تقاضای گردشگری و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی راهبرد فراهم آمده‌است. در بخش پایانی كتاب تصاویر رنگی همراه با نقشه برای معرفی بیشتر این بخش به چاپ رسیده‌است.
گردشگری روستایی (مبانی برنامه‌ریزی و طرح‌های ساختاری)
مولف: محمد صالحی‌فرد
انتشارات : مرندیز مشهد
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: مؤلف در كتاب حاضر تلاش نموده‌است قابلیت‌های بخش احمدآباد از توابع شهرستان مشهد در زمینه‌‌ی گردشگری روستایی را بیان نموده و راهكارهایی برای بهره‌برداری بهینه از این جاذبه‌ها را معرفی كرده‌است. مطالب كتاب در شش فصل ماهیت گردشگری روستایی، جامعه‌ی میزبان، عرضه‌ی گردشگری، جامعه‌ی میهمان، تقاضای گردشگری و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی راهبرد فراهم آمده‌است. در بخش پایانی كتاب تصاویر رنگی همراه با نقشه برای معرفی بیشتر این بخش به چاپ رسیده‌است."
فن راهنمایی گشت
  مولف: محمد زاهدی، ارسلان بلالی
انتشارات : چهارباغ اضفهان
تاریخ انتشار: 1388
چکیده: راهنمایی تور از جمله مشاغل جدابی است كه چشم‌انداز بیرونی آن، فردی را نشان می‌دهد كه سرحال و با اعتماد به نفس بالا است و در عین حال آمادگی دارد تا گروه گردشگران را در مقصدی همراهی ‌كند. راهنمایان گشت را باید خط مقدم ارتباط میان جامعه و مقصد گردشگرانی دانست كه به آن وارد می‌شوند. این گروه از فعالین صنعت گردشگری، نماینده مردمانی هستند كه سرزمین آنها مورد بازدید قرار می‌گیرد و از این جهت رسالتی قابل توجه در ارائه تصویری صادقانه و دلنشین از جامعه خود به میهمانان وارد شده، برعهده دارند. به همین دلیل انتخاب و آموزش آنها وظیفه سازمان‌های گردشگری و نهادهای علمی به حساب می‌آید. نگارنده در این كتاب به بررسی وظایف راهنمایان، ویژگی‌های آنان و شرایط حاكم بر فعالیت آنها پرداخته و در نه فصل با عناوین زیر به نگارش درآمده است: راهنمای تور و وظایف او؛ ویژگی‌های راهنمایان؛ ماهیت شغلی راهنمایان تور؛ گزینش آموزش و صدور محور فعالیت، آفات راهنمایی تور؛ ارتباط غیركلامی در راهنمایی تور؛ راهنمایی گشت در عمل؛ فناوری اطلاعات و راهنمایی تور؛ و سازمان‌های مرتبط با فعالیت راهنمایان."
برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی
  مولف: سازمان‌جهانی‌جهانگردی
   مترجم: محمود عبدالله‌زاده
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1384
چکیده: در نوشتار حاضر مطالبی در زمینه جهان‌گردی از سوی "سازمان جهانی جهان‌گردی" فراهم آمده است .در این كتاب ضمن به دست دادن تعریفی از جهان‌گردی ;فرآیندها، برنامه‌ریزی، توسعه و انواع راهبردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن تشریح می‌شود .بخش نخست با عنوان "روش‌های برنامه‌ریزی جهان‌گردی "در ده فصل تنظیم شده كه عناوین پاره‌ای از آنها بدین قرار است" : اهمیت برنامه‌ریزی جهان‌گردی"، "فرآیند برنامه‌ریزی جهان‌گردی"، "ملاحظات سیاست جهان‌گردی و برنامه‌ریزی ساختاری "و "انجام و كنترل طرح ."بخش دوم با عنوان "مطالعات موردی برنامه‌ریزی جهان‌گردی "شامل 26فصل است كه طی آن، انواع سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ریزی‌ها، استانداردها و موضوعات دیگر درباره كشورهای مختلف جهان، از قبیل : زنگبار، بنگلادش، فیلیپین، مكزیك، سنگال، تبت، عمان، سری‌لانكا و مالدیو شرح داده شده است .
مقدمه‌ای بر طبیعت‌گردی
  مولف: دیوید‌آنتونی فنلا
   مترجم: جعفر اولادی‌قادیكلایی
انتشارات : دانشگاه مازندران
محل نشر : تهران
تاریخ انتشار: 1389
چکیده: در این كتاب، طبیعت‌گردی یكی از زیرمجموعه‌های گردشگری معرفی می‌شود و بر اساس آن، در فصل نخست، تعریفی از واژه‌ی گردشگری و عناصر صنعتی مرتبط با آن بیان شده و در این خصوص بر جاذبه‌های گردشگری به منزله‌ی عناصر اصلی گردشگری تاكید می‌شود. نویسنده هم‌چنین با معرفی اصول و برنامه‌ی عملی گردشگری متمركز و گسترده‌، به روش‌های توسعه‌ی گردشگری می‌پردازد و در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار و گردشگری پایدار نیز بحث می‌كند. گردشگری طبیعت در آمریكا، بهره‌برداری از طبیعت منابع طبیعی و سیاست حفاظت از منابع طبیعی، مناطق حفاظت شده و مدیریت اكوسیستم، تاثیرات اجتماعی گردشگری، سیاست‌گذاری در صنعت گردشگری، اقتصاد طبیعت‌گردی، و گردشگری در كشورهای توسعه‌نیافته پاره‌ای ازمباحث بعدی كتاب هستند."
کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم
مولف: جعفر كریمی , محمدرضا محبوب‌فر
انتشارات : اركان دانش اصفهان
تاریخ انتشار: 1390
چکیده: راهنمایی تور از جمله مشاغل جدابی است كه چشم‌انداز بیرونی آن، فردی را نشان می‌دهد كه سرحال و با اعتماد به نفس بالا است و در عین حال آمادگی دارد تا گروه گردشگران را در مقصدی همراهی ‌كند. راهنمایان گشت را باید خط مقدم ارتباط میان جامعه و مقصد گردشگرانی دانست كه به آن وارد می‌شوند. این گروه از فعالین صنعت گردشگری، نماینده مردمانی هستند كه سرزمین آنها مورد بازدید قرار می‌گیرد و از این جهت رسالتی قابل توجه در ارائه تصویری صادقانه و دلنشین از جامعه خود به میهمانان وارد شده، برعهده دارند. به همین دلیل انتخاب و آموزش آنها وظیفه سازمان‌های گردشگری و نهادهای علمی به حساب می‌آید. نگارنده در این كتاب به بررسی وظایف راهنمایان، ویژگی‌های آنان و شرایط حاكم بر فعالیت آنها پرداخته و در نه فصل با عناوین زیر به نگارش درآمده است: راهنمای تور و وظایف او؛ ویژگی‌های راهنمایان؛ ماهیت شغلی راهنمایان تور؛ گزینش آموزش و صدور محور فعالیت، آفات راهنمایی تور؛ ارتباط غیركلامی در راهنمایی تور؛ راهنمایی گشت در عمل؛ فناوری اطلاعات و راهنمایی تور؛ و سازمان‌های مرتبط با فعالیت راهنمایان."
سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی توریسم
مولف: منوچهر فرج‌زاده
انتشارات : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
تاریخ انتشار: 1387
چکیده: در این كتاب علاوه بر تبیین مفهوم و معرفی توابع سازمان اطلاعات جغرافیایی (ساج)، چارچوب مفهومی و مفاهیم پایه‌ی برنامه‌ریزی توریسم كه در "ساج" كاربرد دارد، نیز، سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی توریسم با الزامات خاص هر یك تشریح گردیده؛ هم چنین استفاده‌ی عملی از ساج برای برنامه‌ریزی توریسم در سه فصل بیان شده كه نشانگر كاربردهای مختلف ساج است."
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم
  مولف: اندی درام , الن مور
   مترجم: محسن رنجبر
انتشارات : آییژ
تاریخ انتشار: 1388
چکیده: اكوتوریسم یكی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط جهان است و فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدكنندگان قرار می‌دهد تا به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و طبیعت پی ببرند. این شرایط برای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست طبیعی درآمد خوبی ایجاد می‌كند. شهرت اكوتوریسم در این است كه ابزار مناسبی برای محافظت از نواحی محسوب می‌شود. این كتاب جلد اول از مجموعه كتاب‌های راهنمای اكوتوریسم است و به معرفی دست‌اندركاران اصلی و بررسی نقش آنها در برنامه‌ریزی و توسعه اكوتوریسم اختصاص دارد. مفهوم و فرایند تحول در ماهیت اكوتوریسم، نقش مناطق محافظت شده و مدیران آنها در مدیریت و توسعه اكوتوریسم، نقش NGOها در مدیریت و توسعه اكوتوریسم در مناطق حفاظت شده، و ساختار و نقش صنعت گردشگری در توسعه اكوتوریسم برخی از موضوعات كتاب است."
جهانگردی در چشم‌اندازی جامع
  مولف: چاك گی , ادواردو فایوسولا
   مترجم: علی پارساییان , سیدمحمد اعرابی
انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ انتشار: 1386
چکیده: نگارنده در این كتاب سعی كرده مشكلات و موانع جهانگردی ایران را از منظر سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه كشور بررسی نماید، هم چنین سیاست‌های تدوینی و تاثیر آن‌ها بر مدیریت، و استفاده از جاذبه‌های جهانگردی، به ویژه جاذبه‌های طبیعی را مطرح سازد."
شناخت خدمات صنعت جهانگردی
مولف: نعمت الله بسطامی , حبیب‌الله محمودیان
انتشارات : مبنای خرد
تاریخ انتشار: 1391
چکیده: موضوع کتاب حاضر، معرفی صنعت جهانگردی و چگونگی بهره‌برداری از آن است. این کتاب با هدف تأمین بخشی از نیازمندی‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان جهانگردی تدوین گردیده است. کتاب مشتمل بر چهار فصل است که طی آن‌ها علاوه بر ارائه تعریفی از جهانگردی و صنعت گردشگری، آثار و نتایج گردشگری در زمینه‌های مختلف تشریح شده است. همچنین مکان‌های توریستی جهان و تاریخچه صنعت گردشگری در ایران بررسی شده است. از جمله موضوع‌های مورد توجّه در کتاب، می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعریف مفاهیم و کلیات جهانگردی؛ بررسی آثار و نتایج گردشگری؛ معرفی مکان‌های توریستی دنیا و بیان تاریخچه صنعت گردشگری در برخی استان‌های ایران."
مطالعات گردشگری
مولف: محمدحسین ایمانی خوشخو،افسانه پورجم علویجه و زهرا نادعلی‌پور
انتشارات: جهاد دانشگاهی
تاریخ انتشار: 1394
چکیده:این کتاب گامی مهم و مؤثر در ایجاد ژانرهای میان رشته‌ای در مطالعات گردشگری است و برای پژوهشگران گردشگری در بسیاری از رشته‌ها، می‌تواند به عنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده قرار گیرد و به ایجاد حوزه ای جدید از تحقیقات، که مرزهای میان رشته‌ای را به شکلی اثربخش‌تر از گذشته درمی‌نوردد، و مورد بررسی قرار می‌دهد. و در واقع منبعی است برای پژوهشگران و مدیران و برنامه‌ریزان در جهت توسعه صنعت گردشگری.