نشست هم اندیشی روسای مراکز ارائه ژوژمان دانشجویان مرکز تهران
دوره آموزشی اصول برنامه ریزی، بودجه بندی و مدیریت عملکرد دوره آموزشی مبانی حقوق گردشگری
دوره آموزش ICDL دوره آموزشی بازار سرمایه
دوره آموزشی مبانی و اصول تحقیقات بازار کلاس ها و کارگاه های آموزشی مرکز اراک
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی افتتاحیه مرکز علمی- کاربردی یزد
کارگاه آموزش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد دوره آموزشی مستند نگاری اشیاء موزه ای
دوره آموزشی مبانی اکوتوریسم جلسه شورای موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بازدید دانش آموزان از کارگاه صنایع دستی دوره آموزش شیوه های نوین موزه داری