آدرس:  کرمان- خیابان شهداء ( زریسف ) -  روبروی خانه معلم - کوچه 6


           
     شماره تماس:  03433325262 - 09386181388
               
                 شماره فاکس: 03433352763
              
                 کانال تلگرام مرکز : telegram.me/ jahangardi_uast