تاریخ وروز امتحان ساعت شروع امتحان نام درس استاد رشته مقطع تعداد دانشجویان
شنبه1394/10/12 8:30 ارزیابی کیفی فرش رضوانه کرباسی صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 10
ارزیابی کیفی فرش فائزه کشورپور فرش-طراحی کارشناسی حرفه ای 19
جامعه و غذا علیرضا وحیدزاده رحمت آبادی آشپزی کاردانی حرفه ای 12
محاوره زبان انگلیسی3 آزیتا بیگلری گردشگری کاردانی حرفه ای 9
مکالمه زبان انگلیسی تحصصی4 لیلاارغوان مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 32
12:00 آناتومی هنری رضااکبرزاده هنرهای تجسمی-نقاشی کاردانی حرفه ای 7
زبان دوم2 روح الله نعمت اللهی گردشگری کاردانی حرفه ای 1
محاوره زبان انگلیسی1 لیلاارغوان گردشگری کاردانی حرفه ای 24
محاوره زبان انگلیسی1 آزیتابیگلری هتلداری کاردانی حرفه ای 1
محاوره زبان انگلیسی4 لیلاارغوان هتلداری کاردانی حرفه ای 31
مکالمات زبان تخصصی انگلیسی لیلاارغوان مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 7
مکالمات زبان تخصصی انگلیسی2 لیلاارغوان هتلداری کاردانی ناپیوسته 1
مکالمات زبان انگلیسی تخصصی3 آزیتا بیگلری مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 19
13:00 مرمت و نگه داری صنایع دستی سیدمجتبی مهدوی صنایع دستی - صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 10
14:00 کاربینی فرزانه جعفری آشپزی کاردانی حرفه ای 12
20:00 نگارگری3 سمیرامحمدی فرهنگی هنرهای تجسمی -نقاشی کاردانی حرفه ای 1
یک شنبه1394/10/13 8:30 اوقات فراغت مرجان کامیابی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 2
حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی فتح الله رستمی گردشگری کاردانی حرفه ای 4
شیمی و آزمایشگاه یاسمن نجیب زاده صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 12
فرهنگ عمومی شیماشبستری نژاد گردشگری کاردانی حرفه ای 19
کارآفرینی محمودوفایی گردشگری کاردانی حرفه ای 3
کنترل هزینه غذا و نوشابه علیرضا عبدلی نسب هتلداری کاردانی ناپیوسته 1
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی1 آزیتا بیگلری مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 21
12:00 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری نازنین محمدی هتلداری کاردانی حرفه ای 1
ارزیابی و قیمت گذاری صنایع دستی سفال و کاشی سنتی اقدس نیک نفس ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 1
اموراجرایی غذا و نوشابه مهساسلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 17
تجزیه و تحلیل و نقد آثار نگارگری سیمین خزاعی هنرهای تجسمی - نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 2
جامعه شناسی صنایع دستی اقدس نیک نفس صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 2
مدیریت مراکز تفریحی فاطمه علی احمدی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 1
14:00 اصول طراحی پایه و سنتی حمیدرضا اکبرزاده صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 12
کاربینی مرجان کامیابی گردشگری کاردانی حرفه ای 21
18:00 کارورزی2 سیمین خزاعی هنرهای تجسمی - نقاشی کاردانی حرفه ای 7
20:00 طراحی سنتی3 سمیرا محمدی فرهنگی هنرهای تجسمی - نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای  
نگارگری2 سمیرا محمدی فرهنگی هنرهای تجسمی - نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 1
دوشنبه1394/10/14 8:30 زبان خارجه عمومی حسین انجم شعاع   کاردانی حرفه ای 4
زبان خارجه عمومی آزیتا بیگلری   کاردانی حرفه ای 3
زبان خارجه عمومی آزیتا بیگلری   کاردانی حرفه ای 32
محاسبه نرخ و صدور بلیط علی جواهری مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 1
مدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 32
12:00 آشنایی با اصول و مبانی تهیه طرح های تولیدی زهرا یوسفی صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 10
بازاریابی و فروش درصنعت گردشگری هدی ورعی گردشگری کاردانی حرفه ای 19
سیستم رزرواسیون بلیط علی جواهری گردشگری کاردانی حرفه ای 1
مکاتبات زبان انگلیسی آزیتا بیگلری هتلداری کاردانی حرفه ای 20
15:00 نقاشی چهره مقدماتی سیمین خزاعی هنرهای تجسمی - نقاشی کاردانی حرفه ای 7
18:00 کاربینی سانازرستمی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 18
20:00 آشپزی2 فرزانه جعفری هتلداری کاردانی حرفه ای 1
تذهیب2 سمیرا محمدی فرهنگی هنرهای تجسمی -نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 2
طراحی چهره مقدماتی سیمین خزاعی هنرهای تجسمی نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 1
کارورزی1 مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 1
سه شنبه 1394/10/15 8:00 قنادی2 فرزانه جعفری هتلداری کاردانی ناپیوسته 1
8:30 تاریخ تمدن های باستان جهان احمد عسکری مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 19
تاریخ جهان تطبیقی احمد عسکری مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 14
تاریخ جهان تطبیقی احمد عسکری مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 1
تاریخ هنر ایران اقدس نیک نفس صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 12
حکمت هنراسلامی رضوانه کرباسی صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 10
10:30 مبانی سواد بصری فائزه کشور پور فرش - طراحی کارشناسی حرفه ای 31
12:00 اقتصاد هنر محمدرضا وحیدی هنرهای تجسمی نقاشی کاردانی حرفه ای 7
برنامه ریزی و عملیات گشتهای مسافرتی مهسا سلطانی مقدم گردشگری کاردانی حرفه ای 3
پذیرایی1 علیرضا عبدلی نسب هتلداری کاردانی ناپیوسته 1
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات علی مولایی طاهر آبادی هنرهای تجسمی -نقاشی کاردانی حرفه ای 29
مدیریت رویدادها مرجان کامیابی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 3
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمود وفایی ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 14
معماری و هنر ایران عاطفه روح الامینی گردشگری کاردانی حرفه ای 15
مهارت ها و قوانین کسب و کار محمود وفایی گردشگری کاردانی حرفه ای 15
14:00 کاربینی فاطمه واثق صنایع دستی -فرش دستباف کاردانی حرفه ای 12
18:00 کارورزی2 سیمین خزاعی هنرهای تجسمی نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 3
20:00 طراحی تشعیر2 سمیرا محمدی هنرهای تجسمی نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 1
چهارشنبه1394/10/16 8:30 آداب سفر در اسلام مرجان کامیابی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 18
ارزیابی و قیمت گذاری آثارهنری سید مجتبی مهدوی ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 14
اصول علم تغذیه صبا لولویی آشپزی کاردانی حرفه ای 12
قوانین و مقررات جهانگردی نازنین محمدی گردشگری کاردانی حرفه ای 13
گردشگری الکترونیک مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 36
10:00 تاریخ گذاری و ثبت اشیای باستانی سیدمجتبی مهدوی ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 8
کاربرد رایانه در طراحی و بافت حمیدرضااکبرزاده صنایع دستی فرش دستباف کاردانی حرفه ای 10
10:30 مدیریت مراکزو سازمانهای هنری ساناز رستمی فرش-طراحی کارشناسی حرفه ای 31
12:00 آداب غذایی در فرهنگ ایرانی- اسلامی نازنین محمدی هتلداری کاردانی حرفه ای 20
ارتباطات میان فرهنگی نازنین محمدی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 2
اصول و مبانی بازاریابی هدی ورعی صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 10
تشریفات هدی ورعی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 16
جاذبه های فرهنگی ایران مرجان کامیابی گردشگری کاردانی حرفه ای 28
14:00 بافت فرش1 فاطمه واثق صنایع دستی- فرشدستباف کاردانی حرفه ای 12
20:00 کارورزی پذیرایی علیرضا عبدلی نسب هتلداری کاردانی حرفه ای 1
پنج شنبه 1394/10/17 08:30 اندیشه اسلامی1 حمیده خادمی   کاردانی حرفه ای 43
انقلاب اسلامی ایران حمیده خادمی   کارشناسی حرفه ای 52
10:30 فارسی عیسی مرادی   کاردانی حرفه ای 13
18:00 نگارگری سمیرا محمدی فرهنگی فرش - طراحی کارشناسی حرفه ای 31
شنبه1394/10/19 08:00 ارسی سازی عقیل سیستانی صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 10
08:30 مدیریت بازاریابی گردشگری هدی ورعی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 33
مدیریت مالی و ارزی فتح الله رستمی ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 14
مکاتبات زبان انگلیسی لیلا ارغوان هتلداری - گردشگری کاردانی حرفه ای 24
12:00 الیاف شناسی مریم افشار صنایع دستی - فرش دستباف کاردانی حرفه ای 12
بهداشت مواد غذایی صبا لولویی هتلداری -آشپزی کاردانی حرفه ای 33
پذیرایی2 علیرضا عبدلی نسب هتلداری کاردانی حرفه ای 2
شناخت خدمات صنعت گردشگری علی کریم زاده کارنما مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 8
شناخت صنعت گردشگری علی کریم زاده کارنما  گردشگری کاردانی حرفه ای 20
گردشگری بین الملل مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 16
مهندسی عوامل انسانی فائزه کشور پور صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 10
18:00 کاربینی فاطمه واثق فرش - طراحی کارشناسی حرفه ای 31
یک شنبه1394/10/20 8:30 اخلاق حرفه ای در گردشگری مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 16
ارتباط با مشتری سانازرستمی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 3
ارزیابی و قیمت گذاری صنایع دستی آبگینه سیدمجتبی مهدوی ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 14
اقتصاد گردشگری علی کریم زاده کارنما مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 19
روشهای تولید سایر مصنوعات چوبی عقیل سیستانی صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 10
عکاسی پیشرفته مریم علیزاده ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 1
12:00 اندیشه اسلامی2 حمیده خادمی   کارشناسی حرفه ای 2
دانش خانواده و جمعیت محسن نادری   کاردانی حرفه ای 23
طراحی فیگور رضا اکبرزاده هنرهای تجسمی - نقاشی کاردانی حرفه ای 8
14:00 پذیرایی علیرضا عبدلی نسب هتلداری کاردانی حرفه ای 3
دوشنبه1394/10/21 8:00 کارورزی2 عقیل سیستانی صنایع دستی - صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 9
08:30 رنگ شناسی حمیدرضا اکبرزاده صنایع دستی -فرش دستباف و فرش -طراحی کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای 31
صدور بلیط میانی علی جواهری گردشگری کاردانی حرفه ای 9
عملیات واحدهای اقامتی علیرضا عبدلی نسب مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 18
عملیات واحدهای پذیرایی مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 35
10:00 مکالمه زبان انگلیسی تخصصی2 لیلا ارغوان مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 11
12:00 اصول سرپرستی محمودوفایی هتلداری کاردانی حرفه ای 19
تجهیزات و عملیات آشپزخانه رضا مبصرفر آشپزی کاردانی حرفه ای 12
کمکهای اولیه علی قوام گردشگری کاردانی حرفه ای 30
متون زبان انگلیسی آزیتا بیگلری گردشگری کاردانی حرفه ای 10
مدیریت منابع انسانی سانازرستمی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 2
14:00 ایمنی و بهداشت محیط کار علی قوام هتلداری کاردانی حرفه ای 1
طراحی چهره مقدماتی سیمین خزاعی هنرهای تجسمی - نقاشی کاردانی حرفه ای 6
16:00 قنادی فرزانه جعفری هتلداری کاردانی حرفه ای 2
18:00 مدیریت مراکز و سازمان های هنری محمود وفایی صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 5
سه شنبه1394/10/22 8:00 تاریخ گذاری و ثبت اشیای باستانی سید مجتبی مهدوی ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 6
8:30 توسعه پایدار گردشگری مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 3
صدور بلیط مقدماتی علی جواهری گردشگری کاردانی حرفه ای 2
معماری و هنر جهان عاطفه روح الامینی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 18
10:30 تاریخ فرش ایران و جهان عاطفه روح الامینی فرش - طراحی کارشناسی حرفه ای 31
12:00 اصول سرپرستی ساناز رستمی آشپزی کاردانی حرفه ای 12
تاریخ تحلیلی صدر اسلام حمیده خادمی   کارشناسی حرفه ای 35
شناخت تاسیسات گردشگری علیرضا عبدلی نسب گردشگری کاردانی حرفه ای 22
14:00 کارورزی2 علیرضا عبدلی نسب هتلداری کاردانی حرفه ای 2
18:00 ورزش1 مریم خائف   کارشناسی حرفه ای 12
چهارشنبه1394/10/23 08:30 اصول آشپزی فرزانه جعفری آشپزی کاردانی حرفه ای 12
حقوق رقابت و نشان تجاری مریم امیرتیموری ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 14
خلاقیت وهنر اقدس نیک نفس فرش دستباف و هتلداری کاردانی حرفه ای 16
روش تحقیق و پروژه پیوند زهره کرمانی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 32
مبانی سازمان و مدیریت سانازرستمی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 19
10:00 گره چینی عقیل سیستانی صنایع دستی -صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 10
10:30 شناخت و ریشه یابی طرح ها و نقوش فرش عاطفه روح الامینی فرش -طراحی کارشناسی حرفه ای 31
12:00 بازاریابی صنایع دستی اقدس نیک نفس صنایع دستی - صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 2
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی حسام الدین صالح گوهری گردشگری کاردانی حرفه ای 21
عملیات آشپزی فرزانه جعفری هتلداری کاردانی حرفه ای 22
فنون و مهارت های راهنمایی گشتهای مسافرتی سانازرستمی گردشگری کاردانی حرفه ای 3
مدیریت برگزاری مراسم همایشها و نمایشگاههای بین المللی مهسا سلطانی مقدم مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 16
نقشه خوانی حسام الدین صالح گوهری گردشگری کاردانی حرفه ای 12
18:00 تربیت بدنی حسین ادیب - مریم خائف   کاردانی حرفه ای 44
پنجشنبه1394/10/24 8:00 کارورزی2 فاطمه واثق - فائزه کشور پور صنایع دستی - فرش دستباف ،ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کاردانی حرفه ای - کارشناسی حرفه ای 24
08:30 اخلاق اسلامی محسن نادری   کاردانی حرفه ای 24
مبانی هنرهای تجسمی2 سیمین خزاعی هنرهای تجسمی - نقاشی ایرانی کاردانی حرفه ای 1
محاوره زبان انگلیسی2 لیلا ارغوان گردشگری کاردانی حرفه ای 6
مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی محمود وفایی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 56
10:30 تفسیر موضوعی قران محسن نادری   کارشناسی حرفه ای 31
12:00 آشپزی فرزانه جعفری هتلداری کاردانی حرفه ای 21
15:00 نقاشی فیگور رضااکبرزاده هنرهای تجسمی - نقاشی کاردانی حرفه ای 7
16:00 کارورزی1 عاطفه روح الامینی صنایع دستی - صنایع چوبی کارشناسی حرفه ای 1
18:00 ارزیابی و قیمت گذاری صنایع دستی فلزی اقدس نیک نفس ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی کارشناسی حرفه ای 1
کارورزی2 هدی ورعی مدیریت گردشگری کارشناسی حرفه ای 23