معرفی رشته های مرکز

-کاردانی

1- کاردانی جهانگردی  ترمی وپودمانی (کاردانی ناپیوسته ) از سال 82 تا کنون
2- کاردانی  هتلداری (کاردانی ناپیوسته ) از سال 85 تا کنون
3- کاردانی حرفه ای صنایع دستی -فرش دستباف(کاردانی ناپیوسته ) از سال 92 تا کنون
4-کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی (کاردانی ناپیوسته) از سال 92 تا کنون
5- کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی ایرانی (کاردانی ناپیوسته) از سال 92 تا کنون
6- کاردانی حرفه ای گردشگری (کاردانی ناپیوسته) از سال 92 تا کنون
7- کاردانی هنرهای چوبی  از سال 82 تا کنون
8- کاردانی حرفه ای آشپزی (کاردانی ناپیوسته) از سال1394
9- کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
10- کاردانی حرفه ای عکاسی
11- کاردانی حرفه ای سفال و کاشی سنتی
12- کاردانی حرفه ای امور تشریفات
13- کاردانی حرفه ای نقاشی دیواری
14- کاردانی حرفه ای طلا و جواهر _ گوهر نشانی و سنگهای قیمتی


-کارشناسی

1- کارشناسی حرفه ای صنایع دستی -صنایع چوبی (کارشناسی) از سال 92 تا کنون
2-کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی (کارشناسی ناپیوسته ) از سال 92 تا کنون
3- کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری (کارشناسی ناپیوسته ) از سال 92 تا کنون
4- کارشناسی حرفه ای فرش -طراحی (کارشناسی ناپیوسته) از سال1394
5- کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
6- کارشناسی حرفه ای نقاشی ایرانی
7- کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی
8- کارشناسی حرفه ای میراث فرهنگی - موزه داری
9- کارشناسی حرفه ای صنایع دستی - صنایع فلزی
10- کارشناسی حرفه ای صنایع دستی - صنایع سنگی
11- کارشناسی حرفه ای آبگینه کارشناسی حرفه ایکارشناسی حرفه ایکارشناسی حرفه ای


 


زمبنه  های ایجاد شغل :

1- در رشته های جهانگردی و گردشگری با راه اندازی آژانس های مسافرتی و بعنوان راهنمای تورهای گردشگری به ایجاد شغل پرداخته است.
2- در رشته های نقاشی، نقاشی ایرانی و هنرهای چوبی با راه اندازی آموزشگاههای هنری و همچنین ساخت انواع وسایل چوبی ایجاد شغل نموده است .
3- در رشته هتلداری دانشجویان بعد از گذراندن دوره کارورزی در مراکز اقامتی و پذیرایی جذب می شوند.