معرفی مرکز کرمانشاه( میراث بیستون)

 

مرکز آموزش علمی کاربردی میراث بیستون فعالیت آموزشی خود را در بهمن 1387 آغاز نمود، هم اکنون  در مقطع کاردانی ترمی و کارشناسی ناپیوسته ترمی اهداف بلند مدت خود را به لطف خداوند متعال دنبال می کند.با اتکال به لطف خداوند متعال و همکاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و همچنین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و نیز حمایت همه جانبه موسسه آموزشی عالی علمی ـ کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرکز،امید می رود شاهد رشد سریع کمی و کیفی در تمامی مراحل کاری و اهداف سازمان در جهت ارائه خدمات بهتر به استان باشیم.