لیست رشته های کاردانی و کارشناسی

کاردانی
کاردانی فنی معماری- معماری شهری
کاردانی فنی معماری- معماری  روستائی
کاردانی حرفه ای گردشگری
کاردانی حرفه ای طراحی لباس
کاردانی حرفه ای هتلداری
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی ایرانی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی- فرش دستباف
کاردانی فنی عمران- نگهداری و مرمت ساختمان
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر- ساخت و تراش زیور آلات

کارشناسی
کارشناسی صنایع دستی- صنایع چوب
کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی
کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری و معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگو سازی پوشاک- لباس اجتماعی و مشاغل
کارشناسی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخی
کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی
کارشناسی حرفه ای گردشگری
کارشناسی حرفه ای گرافیک- تزئینی و محیطی
کارشناسی حرفه ای گرافیک- پوستر و نشانه