اساتید مرکز

اطلاعات اساتید مرکز

   
   
1 احسان احمدی نصر  کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزادابهر
2 علی صابر کارشناسی ارشد عمران آزاد زنجان
3 محمد اقبال چهری دکترا باستان شناسی علوم وتحقیقات تهران
4 طیبه شرفی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه  ایلام
5 علی رضا زمانی کارشناسی ارشد  عمران شهید باهنر کرمان
6 ساحل جراحی کارشناسی ارشد   ریاضی دانشگاه ارومیه
7 مژگان یاری کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان فرانسه شهید چمران اهواز
8 سارا سهرابی کارشناسی ارشد  زبا شناسی همگانی پیام نور تهران
9 میلاد آذین  دانشجوی دکتری  عمران آزاد  تهران مرکز
10 رضا نظری کارشناسی  مدیریت علمی کاربردی جهاد کرمانشاه
11 بهناز داودیان دانشجوی کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی آزاد کرمانشاه
12 شیما رشیدی کارشناسی  ارشد مدیریت جهانگردی تربیت مدرس تهران
13 علی احسان امامی کارشناسی ارشد  فلسفه تهران
14 عبدالرضا عباسی کارشناسی ارشد  ادبیات فارسی آزاد سنندج
15 قامت پرویزی  کارشناسی ارشد  معماری دانشگاه تهران
16 امیر احمدیانی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه رازی
17 علیرضا برشاهی کارشناسی ارشد   مرمت و احیا بناهای تاریخی آزاد تهران جنوب
18 خدیجه جوزی  کارشناسی طراحی پوشاک موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آباده
19 مهرانگیز کاظمی هلشی کارشناسی ارشد  معماری آزاد همدان
20  زهرا احمدی کارشناسی ارشد  گرافیک آزاد تهران
21 بهنام عندلیب کارشناسی ارشد  معماری آزاد شوشتر
22 علی علایی دانشجوی دکتری  معماری آزاد تهران
23 پریسا خاکساری کارشناسی ارشد  معماری آزاد واحد نور
24 محسن کرجی دانشجوی کارشناسی ارشد  مدیریت آزاد  سنندج
25 ولی اله خسروی کارشناسی ارشد  فلسفه و کلام اسلامی آزاد کرج
26 روناک علی پناه کارشناسی ارشد  معماری آزاد تهران مرکز
27 مسعود دهقان دکتری  زبان انگلیسی تربیت مدرس تهران
28 سعید همراهیان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه گیلان
29 غضنفر علیکرمی کارشناسی ارشد  پژوهش هنر شاهد تهران
30 نصرت الله سپهر کار شناسی ارشد  مدیریت دولتی مرکز مدیریت دولتی
31 مهرداد مرادی کارشناسی ارشد  عکاسی دانشگاه تهران
32 فاطمه کیانی علی آبادی کارشناسی ارشد  صنایع دستی الزهرا تهران
33 روجا احمدی دانشجوی ارشد پژوهش هنر آزاد علی آباد کتول
34 محمد رضا رامیان کارشناسی ارشد  عکاسی آزاد تهران مرکز
35 لیلا رنجبر کارشناسی ارشد  گرافیک موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص)
36 مهدی حسین پور کارشناسی ارشد  مدیریت علوم  و تحقیقات تهران
37 زهرا سلیمی کارشناسی  طراحی لباس علمی کاربردی تولیکنندگان بروجرد
38 ام البنین عظیمی فشی کارشناسی ارشد  پژوهش هنر آزاد تهران مرکز
39 آزاده آریایی کارشناسی ارشد  هنر اسلامی سوره تبریز
40 مهسا احمدی کارشناسی  ارشد زبان انگلیسی دپوما هند
41 افشین کلات پور حوزوی  سطح 2 پایه 3 حوزه علمیه ایت اله بروجردی
42 طیبه روشن اورانی کارشناسی  طراحی و دوخت علمی کاربردی تولید کنندگان بروجرد
43 فرشته خالوندی کارشناسی ارشد  تربیت بدنی آزاد شوشتر
44  فهیمه روشن اورانی کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی مرکز مدیریت صنعتی
45 آیت محمدی تبار کارشناسی ارشد طراحی داخلی دانشگاه هنر
46 بهروز نظری نصرآبادی کارشناسی ارشد  پژوهش هنر دانشگاه هنر
47 مهدی سوری کارشناسی ارشد  فلسفه و اخلاق دانشگاه آزاد
48 نورالله پروین کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
49 بشیر نظری کارشناسی ا  گرافیک دانشگاه تهران
50 سمیه رضایی پور کارشناسی ارشد  صنایع دستی دانشکده میراث
51 حامد نوری نژاد کارشناسی ارشد  مرمت  و احیاء بناهای تاریخی آزاد   اسلامی ابهر
52 منوچهر پشنگ کارشناسی ارشد  عمران آزاد نجف آباد
53 حدیثه قیصری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری علوم تحقیقات قزوین
54 ناصر مرادی کارشناسی  طراحی داخلی هنرهای زیبا تهران
55 کامران امجدیان  کارشناسی ارشد  معماری دانشگاه آزاد کرمانشاه
56 مهدی عاطفی کارشناسی ارشد  نقاشی سوره تهران
57 مهدی فتاحی دارنی کارشناسی ارشد  علوم اجتماعی-مردم شناسی آزاد واحد اراک
58 علیرضا مرادی بیستونی کارشناسی ارشد  زبان های باستانی آزاد واحد  همدان
59 رضا بیگ رضایی دانشجوی دکتری   حقوق عمومی آزاد اسلامی
60 مسعود نوروزی کارشناسی ارشد ریاضی فردوسی مشهد
61  پرستو محمودی زاده کارشناسی ارشد عمران آزاد کیش
62 علی امرائی دانشجوی کارشناسی ارشد  معماری آزاد کرمانشاه
63 علی رمضانی دانشجوی دکتری شهرسازی شهرسازی قزوین

64  حامد دست نشان  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 

توسط : kermanshah1 | تاریخ : 1394/03/04 | نظرات