رزومه رئیس مرکز

افشین بهرامی فریادرس
رئیس مرکز کرمانشاه

سوابق تحصیلی:
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه- دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد حقوق بشر- دانشگاه شهید بهشتی تهران


سوابق شغلی
سازمان ایرانگردی و جهانگردی(میراث فرهنگی و گردشگری) استان کرمانشاه
 • مدیر تبلیغات و روابط عمومی
 • مدیر آموزش
 • بازرس نظارت بر تاسیسات جهانگردی
 • مدیر توسعه نیروی انسانی
کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان( کاج) استان کرمانشاه
 • دبیر کانون
شرکت تعاونی خدمات گردشگری
 • عضو هیات مدیره و بازرس
موسسه توسعه و تحقیقات گردشگری بهارستان
 • مدیر آموزش
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
 • مدیر واحد ترجمه
 • مدیر سایت
اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران
 • کارشناس تبلیغات
موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • مشاور بازرسی موسسه
 • مدیر روابط عمومی و مدیر سایت موسسه
 • رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی میراث بیستون کرمانشاه- از اردیبهشت 1395

توسط : kermanshah1 | تاریخ : 1394/10/28 | نظرات