ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

لباف خانیکی رجبعلی

ارشد باستان شناسی

2

باقری دانشور مجید

ارشد ریاضی

3

بوستانی شیبانی عادله

کارشناسی مترجمی زبان

4

پورشافعی مجید

ارشد تازیخ

5

تقوی سیدعلیرضا

ارشد تربیت مشاور

6

ثابتی وفا

ارشد مهندسی معماری

7

رفیع زاده کامبیز

کارشناس مدیریت دولتی

8

سجادی هاجر

ارشد فیزیک

9

سلیمانی محمدرضا

ارشد تاریخ عمومی

10

سلیمانی نژاد حسین

ارشد زبان فرانسه

11

سماعی شمیم

ارشد مهندسی معماری

12

سیفی سیف ا..

کارشناسی زبان

13

شیبانی رضا

ارشد معماری

14

صامی محبوب عباس

ارشد زبان

15

عابدی شهری سیدجواد

ارشد تازیخ

16

عباس زاده حسین

ارشد باستان شناسی

17

عباس نیا طهرانی تکامه

 

18

عرفانیان لیلا

ارشد زبان شناسی

19

غدیرزاده شهره

ارشد مهندسی معماری

20

فدایی الهه

ارشد مترجمی زبان

21

فرشته پور احسان

ارشد عمران

22

قدس نبوی محمدعلی

ارشد عمران

23

قربانی محمدآباد مریم

کارشناس تکنولوژی نقشه برداری

24

قوامی ثانی سیدجعفر

 

25

کاویان مجتبی

ارشد مرمت بنا

26

کریمی مریم

ارشد هتلداری

27

کوشکیار الهه

 

28

محمدزاده رضایی محمد

ارشدعلوم بهدااشت در تغذیه

29

محمدی جمال

ارشد حسابداری

30

مشرف رضا

روانشناسی بالینی

31

مطهری محب ا..

ارشد علوم اقتصادی

32

مقصودلو سونه

ارشد زبان فرانسه

33

موسوی سید جواد

کارشناس تاریخ

34

ناظمیان نسیم

ارشد هنر

35

نجاتی طرقی محمد

ارشد زبان

36

نوری ابوذری محمدحسین

ارشدالهیات

37

هژبر کلالی سیدشکرا..

ارشد حقوق خصوصی

38

رشیدی مهرداد

ارشدعلوم جغرافیا

39

صمصامی جهانگیر

 

40

صدیق زراعتی جعفر

ارشد جغرافیا

41

واحدی فر رضا

ارشد معماری

42

سنجرانی مسعود

ارشد زبان فرانسه

43

مهدوی زهره

ارشد ادبیات

44

طاهرزاده شهرام

کارشناسی پرستاری

45

حسینی گرگانی موسی

فقه وحقوق

46

صفرنژاد علی

ارشد تاریخ عمومی

47

مقدس نیا حسین

ارشد معماری

48

سلیمانی مهرناز

ارشد عکاسی

49

شاکری عطااله

کارشناسی تاریخ

50

صدری محمدی محمدرضا

ارشد ادبیات

51

نوری علیرضا

کارشناسی زیست شناسی عمومی

52

منتجبی سید مسعود

ارشد جغرافیا

53

ملک زاده گنابادی محمدعلی

ارشد زبانشناسی

54

گواهی مجید

ارشد حسابداری

55

صدرالسادات مهران

کارشناسی نقاشی

56

عندلیبیان ابوطالب

کارشناسی عکاسی

57

صابری نجفی محسن

ارشد باکتری شناسی

58

حاج محمدعلی جمشید

ارشد مهندسی معماری

59

دیناری احمد

ازشد جغرافیا

60

ضرابی حمید

ارشد مدیریت

61

مطیع محمدحسین

کارشناسی مجسمه سازی

62

سعیدی فاطمه

کارشناسی علوم اجتماعی

63

فرشیدی مهرداد

دانشجوی ارشد جغرافیا

64

رفیعی علی اصغر

 

65

سید خدادادی ابدال احمد علی

ارشد علوم اجتماعی

66

محسنی غلامرضا

ارشد مدیریت کسب و کار

67

شوکتی مجید

کارشناسی عمران

68

عادل پور احسان

ارشد مدیریت بازرگانی

69

نصیرزاده مینو

کارشناسی گرافیک

70

طالبی محمد

کارشناسی کامپیوتر

71

سلامی مریم

ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

72

فرقانی مجید

کارشناس علوم اجتماعی

73

کریم زاده علیرضا

ارشد تاریخ عمومی

74

مقدس یزدی علی

ارشد هنرهای نمایشی

75

مرادی عذرا

ارشد مهندسی نساجی

76

شریفی سعیده

ارشد منابع طبیعی

77

قاسمی خوزانی محمد

دکتری جغرافیاانسانی

78

مهنام عزیزی

کارشناسی مربیگری ورزشی

79

رحیمیان مشهد زیبا

ارشد تربیت بدنی

80

قیاسی نوعی مرضیه

ارشد جغرافیا

81

نوروزی ساسان

ارشد مرمت واحیا

82

زهره وندی احسان

ارشدمرمت واحیای بنا

83

محمدی نیک پور حمیدرضا

ارشد معماری

84

راستکردار زهره

ارشد مرمت واحیای بنا

85

ذریه حبیب علی

 

86

شکوهی زاده نجمه

ارشد ریاضی

87

شریفی صحی محسن

کارشناس حسابداری

88

شربتیان محمدحسین

ارشد علوم اجتماعی

89

خالق نیا مجید

ارشد تاریخ

90

محمدی گل مهین دخت

کارشناس بهداشت عمومی

91

شیرمحمدی زه آب مسعود

ارشد معارف وحقوق

92

رضائیان رضا

ارشد علوم ارتباطات

93

زارعی طوسی طراوت

ارشد ریاضی محض

94

زبردست صفیه

ارشد صنایع دستی

95

هاشمی نژاد سید محمد

ارشد مدیریت صنعتی

96

عامل خبازیان مهدی

ارشد تربیت بدنی

97

نیک دل مسعود

کارشناسی صنایع دستی

98

فاخری سید حسین

ارشد عمران

99

فدوی راحله

ارشد فلسفه وهنر

100

مخلصیان سحر

ارشد مرمت و احیابنا

101

یوسف زاده آزاده

ارشد زبان انگلیسی

102

وجدانی زینب

ارشد معماری

103

باقر سمیه نژاد

ارشد معماری

104

قوچانی شیروانی بهنام

ارشد اقتصاد

105

محمدی بدرآباد مهدی

ارشد تهیه کنندگی برنامه های تلویزیون

106

ژولیده محمد

ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

107

رحمانی علی اکبر

ارشد روانشناسی بالینی

108

رحمانی محمد علی

کارشناس حقوق

109

راستگو هوشنگ

ارشد معماری

110

علی رحیمی امید

ارشد علوم سیاسی

111

رمضانیان مریم

ارشد ادبیات

112

رضوی سید مهدی

دیپلم ریاضی فیزیک

113

رضوانه رضایی رشتی

ارشد معماری

114

آقاسی زاده حسین

ارشد معماری

115

ایازی سید محمد

ارشد عمران

116

اسدا.. زاده حسن

ارشد مدیریت آموزشی

117

احمد زاده علی اکبر

ارشد جغرافیا

118

احمدی زر محمد حجت

ارشد تهیه کنندگی برنامه های تلویزیون

119

اسفراینی محمد هادی

ارشد فیزیک

120

اورنگی لادن

ارشد نقاشی

121

اکبری زاده مریم

ارشد ارتباطات

122

امین الشریعه نجفی امیر

کارشناس حقوق

123

اکبری مرجان

ارشد معماری

124

اکبری صدیقه

ارشد صنایع دستی

125

ابراهیم نیا رضا

ارشد علوم اجتماعی

126

اشرف حمید

دکتری زبان

127

اسماعیلی امیر

ارشد مرمت ابنیه

128

احمد آبادی علی

ارشد جغرافیا

129

آدینه علی

ارشد مرمت واحیای بنا

130

امجدی محمد

ارشد مهندسی معماری

131

احمدی روحانی محمدرضا

ارشد مرمت واحیای بنا

132

امینی شاهین

کارشناسی عمران

133

سادات مدرسی آزیتا

کارشناسی تربیت بدنی

134

احسنی محمدباقر

کارشناس فلسفه وکلام

135

زاهدی ارغوان

کارشناس مدیریت تبلیغات تجاری

136

اسکندری محمدباقر

ارشد مدیریت دولتی

137

بیدخوری یوسف

ارشد روابط بین الملل

138

بیگله زینب

ارشدمدیریت جهانگردی

139

تشکری

ارشد الهیات ومعارف اسلامی

140

جواهرزاده

ارشدمدیریت جهانگردی

141

چکشیان خراسانی

ارشد مرمت اشیاتاریخی فرهنگی

142

حسینی

ارشد زبان وادبیات انگلیسی

143

حقیقی محمد

ارشد معماری

144

حکیم پور حمزه

ارشد تربیت بدنی

145

دیانتی نیت

ارشد علوم اجتماعی

146

ذبیحی

ارشد فقه واصول

147

رزم آرا سعید

ارشد مدیریت اجراییMBA

148

رضوی راد

کارشناس مهندسی شیمی

149

روحبخش

ارشدمدیریت بازرگانی

150

زارعی

دیپلم علوم تجربی

151

سالک

ارشدپژوهش هنر

152

شمسایی

ارشدفلسفه وهنر

153

صابری

ارشدآمار

154

صدری

ارشد ادبیات فارسی

155

عرشیان رمضانعلی

ارشدعلوم اقتصادی

156

قربانیان

ارشد تاریخ

157

قلی زاده

ارشد جغرافیا

158

کاشف نیا

ارشد زبان وادبیات انگلیسی

159

کاظمی محمدرضا

کارشناس مکانیک

160

کریمی کریم

ارشد مدیریت نشر

161

گنجی پژمان

ارشد معماری

162

محمدزاده عصمت

کارشناس مدیریت هتلداری

163

مذهبی مجید

کارشناس مدیریت دولتی

164

مسجدی عباس

ارشدزبان انگلیسی

165

مشکانی علیرضا

ارشد مدیریت آموزشی

166

منتجبی سید مسعود

ارشدجغرافیای انسانی

167

میری تکتم

ارشدآموزش زبان انگلیسی

168

نوری علیرضا

ارشدمدیریت هتلداری

169

ولی داد مریم

ارشد روانشناسی بالینی