سرپرست مرکز

 امجد بهروان


 
                                         
مشخصات تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی    سال اخذ مدرک:1392  
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج


سوابق کاری

ردیف

 

1

عضو کمسیون تخصصی شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

2

سرباز معلم وکارشناسی آموزش راهنمایی در آموزش وپرورش کامیاران

3

معاون اموزشی مرکز علمی کاربردی صنایع دستی

4

مدرس علمی کاربردی صنایع دستی ازسال 92تاکنون

5

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی ازسال 92تاکنون

6

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی ( بازرگانی ) ازسال 92تاکنون

7

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی امام حسین(ع) ازسال 93تاکنون

8

مدرس در آموزشکده سماء سنندج دونیمسال اول ودوم94-93

9

پژوشگر صدا وسیمای کردستان با دو طرح پژوهشی در سال 93و94لوح های تقدیر

 

ردیف

عنوان

1

لوح سپاس مرکز  درسال 85

2

کارمند نمونه مرکز با امضای واحد استانی سال 88

3

کارمند نمونه مرکز با امضای واحد استانی سال 89

4

کارمند نمونه مرکز با امضای واحد استانی سال 90

5

لوح مرکز  در سال 90

6

لوح واحد استانی در هشتمین جشنواره قرآنی با امضای واحد استانی سال 91

7

لوح کانون فرهنگی تبلیغاتی مصباح الهدی در هشتمین جشنواره قرآنی سال 91

8

لوح موسسه میراث ایرانیان سال 92

9

لوح مرکز سال 93

10

کارمند نمونه مرکز سال 93

11

لوح از مرکز علمی- کاربردی بهزیستی93

12

لوح تیم دوم ورزشی سال 91

13

لوح تیم دوم ورزشی سال 92

14

لوح تیم اول ورزشی سال 93مقالات

ردیف

عنوان مقاله

1

نقش بازاریابی در صنعت گردشگری استان کردستان

2

برسی پراکندگی جغرافیای جاذبه  گردشگری استان وتاثیر آن بر ماندگاری گردشگر

3

آسیب شناسی صنعت  گردشگری استان کردستان

4

تعیین درجه آسایش وویژگی های معماری اقلیمی با استفاده روش ماهای در شهر سنندج

5

اثرات گردشگری پایدار روستای در توسعه پایدار روستایی

6

کاربرد روستا در صنعت گردشگری روستایی

8

بررسی قابلیت ،توانمندی ها  وپتانسیل های روستای اورمان برای توسعه صنعت گردشگری

 


طرح پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

ارگان

1

بررسی  سرگذشت مفاخر دینی وفرهنگی استان کردستان

سازمان صداو سیمای کردستان در سال 93

2

کردستان ودفاع مقدس

سازمان صداو سیمای کردستان در سال 94

 


دوره ها

ردیف

نام دوره

جمع ساعت

1

کارگاه آموزشی ((تبین دیدگاه ها،شرح وظایف و آشنایی با نظام ارزیابی ئنظارت دانشگاه)) در دانشگاه علمی کاربردی

8

2

کارگاه آموزشی ((آشنایی با آیین نامه کمیته انضباطی وشورای حل اختلاف دانشجویی)) در دانشگاه علمی کاربردی

3

3

کارگاه دوره آموزشی ((مهارتهای کسب وکار وکار آفرینی)) در دانشگاه علمی کاربردی

50

4

کارگاه دوره آموزشی ((مهارتهای عمومی مرکز تربیت مدرس)) در دانشگاه علمی کاربردی

40

5

کارگاه دوره آموزشی ((کارگاه سامانه جامع آموزشی)) در دانشگاه علمی کاربردی زنجان

4