آدرس مرکز
ساختمان شماره1:خیابان دوازدهم ولنجک، انتهای کوچه یاسمن یکم، پلاک15
22433162
 22176333
ساختمان شماره 2:بلوار سردار جنگل، نرسیده به بلوار آبشناسان، کوچه شقایق
44439314
44456900