"معرفی مرکز علمی کاربردی ميراث زنجان"

سال تاسيس و تاریخچه دانشگاه :
مرکز علمی کاربردی میراث  زنجان در سه رشته در مقطع کاردانی از بهمن ماه سال 1387شروع بکار کرده است.
مقدار فضای آموزشی و تعداد کلاس :
کل مساحت:1344 متر
دارای 11 کلاس درس، 2 آتليه، 1 تاریکخانه و 2 کارگاه ساخت ميباشد.
آدرس : زنجان ، خيابان شهدا ، کوچه شهدا، پلاک 19     -    کدپستی:4518674947     -   تلفن:  33554441-024
پرتال مرکز  به نشانی  ek-miras-zn.ir