به اطلاع کلیه دانشجویانی که ترم آینده واحدی نخواهند داشت و فارغ التحصیل میشوند میرساند جهت اطمینان از کامل بودن مدارک و تسریع در امر صدور گواهی پایان دوره به مسئول امور فارغ التحصیلان آقای حسینیان مراجعه نمایند .