رئیس مرکز زنجان

  مهدی اصل مرز 
 


تحصیلات دانشگاهی:
             کارشناسی: فرش دانشگاه کاشان
             کارشناسی ارشد:پژوهش و هنر دانشگاه هنر تهران

سوابق شغلی :

نام محل کار

نوع مسئولیت

شهرستان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نشانی

تلفن

مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی زنجان

معاون آموزشی

زنجان

1/5/90

23/6/91

زنجان

02415248223

مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی زنجان

ریاست

زنجان

23/6/91

در حال ادامه

زنجان

02415248223

سوابق آموزشی :

نام دانشگاه یاموسسه آموزشی پژوهشی

تدریس دروس 

آدرس موسسه

جهاد دانشگاهی زنجان

دروس هنری کارگاهی و نظری

زنجان-شهرک کارمندان

مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی

دروس هنری کارگاهی و نظری

 

دانشگاه روزبه

دروس هنری کارگاهی و نظری

زنجان شهرک پونک

دانشگاه پیام نور زنجان

دروس هنری کارگاهی و نظری

زنجان – خیابان کوچه مشکی

سوابق پژوهشی :

عنوان مقاله یا طرح پژوهشی

رتبه علمی

نام نشریه

محل ارائه

مطالعه تطبیقی آیین زار در ایران وسودان

علمی پژوهشی

هنرهای زیبا

دانشگاه تهران

ریشه های آئینی و روانی زار

علمی پژوهشی

پژوهشهای انسان شناسی

دانشگاه تهران

پژوهش میراث معنوی استان زنجان

همایش ملّی

-

همایش مازندران و سمنان

آیین رجز خوانی در زنجان

همایش ملّی

-

همایش ملی مازندران

مراسم سوم شهادت امام حسین (ع)

همایش ملّی

-

همایش ملی مازندران

آیین هیات بیت الرقیه(س) زنجان

همایش ملّی

-

همایش ملی سمنان

درمان بوسیله شعر و موسیقی

علمی پژوهشی

نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی

دانشگاه هنر تهران